สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ภาพบรรยากาศการอบรม Museum Academy 2018 ในหลักสูตรที่ 4 "เสียงบรรยายภาพในพิพิธภัณฑ์ (The blind sight: AD for museum)"

20


มิ.ย. 2564


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

14

ก.ค.

ภาพบรรยากาศการอบรม Museum Academy 2018 ในหลักสูตรที่ 4 "เสียงบรรยายภาพในพิพิธภัณฑ์ (The blind sight: AD for museum)"

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

ภาพบรรยากาศการอบรม Museum Academy 2018 ในหลักสูตรที่ 4 "เสียงบรรยายภาพในพิพิธภัณฑ์ (The blind sight: AD for museum)" โดย อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561
.
หลักสูตรสุดท้ายที่พาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของคนตาบอด โลกที่เสียงเป็นใหญ่ โลกพิพิธภัณฑ์อีกใบที่ทุกงานจัดแสดงจะถูกแปลงเป็นเสียง และเทคนิคการทำ Audio Description ที่ให้เสียงบรรยายในพิพิธภัณฑ์สำหรับวัตถุจัดแสดงและภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับ นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ คนทำสื่อวีดิทัศน์ เจ้าหน้าที่โสตศึกษาที่จัดทำสื่อต่างๆ ในงานพิพิธภัณฑ์
.
สำหรับโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy 2018) จัดขึ้นโดยคาดหวังให้ผู้รับการอบรมเกิดการประยุกต์ใช้กับงานของตน และสะท้อนให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์กรพิพิธภัณฑ์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ บนพื้นฐานของแนวคิด “Learning by Doing” เพื่อพัฒนาบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ในอนาคตต่อไป

Relate

24-04

มิ.ย.-ก.ค.

สัมมนา "การเผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)"

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การเผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)" ภายใต้แนวคิด Start To Be Strong…. Strong To Be Style และก้าวต่อไปของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

22 มิถุนายน 2559

19-19

ก.ค.-ก.ค.

[เต็มแล้ว] เวิร์กชอป “Nonverbal performance (การแสดงที่ไม่มีเสียง)”

เขาว่ากันว่า "การสื่อสาร" แม้ไม่ต้องใช้คำพูดก็เข้าใจกันได้...

13 กรกฎาคม 2560

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

01

เม.ย.

ภาพกิจกรรม “คนข้ามเพศ ตัวตน เหตุผลจากหัวใจ” #ITDoV2017

ในวันตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของคนข้ามเพศสากล (The International Transgender Day of Visibility 2017

4 เมษายน 2560

01-28

ม.ค.-ก.พ.

Muse Mag เล่มที่ 10

มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากแฟชั่นไอค่อน ต่อยอดสู่แรงบันดาลใจไม่รู้จบ!

28 กุมภาพันธ์ 2560