title-news-event

10


ธ.ค. 2562


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

0

แกลเลอรี

Relate

Muse Mag เล่ม 11

Muse Mag Vol. 11 : คำพ่อสอน..ความดีที่พ่อทำ

28 กุมภาพันธ์ 2560

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

30-27

พ.ค.-ส.ค.

ร่วมสัมผัสความเป็น "ช่างประดิษฐ์ของคนไทย" ในนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ไทยทำ...ทำทำไม"

ไทย อยู่ ไทย กิน ไทย ใช้ ไทย เล่น ไทย บูชา ไทย สรรหา ไทย ประดิษฐ์

31 พฤษภาคม 2560

26-26

ก.ย.-ก.ย.

MOVE ON: Museum Academy ReUnion ปฏิบัติการจากคนทำงานพิพิธภัณฑ์

ถึงเวลา #คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า Museum Academy และพี่น้องคนพิพิธภัณฑ์มาพบปะพูดคุยตามประสา "คนพิพิธภัณฑ์"

16 กันยายน 2562