สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. มิวเซียมสยาม เนรมิต “ตลาดนัดคนเคยรวย”

08


พ.ค. 2564


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

29

เม.ย.

มิวเซียมสยาม เนรมิต “ตลาดนัดคนเคยรวย”

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

มิวเซียมสยาม จับมือผู้ประกอบการทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ เนรมิต “ตลาดนัดคนเคยรวย”
บนพื้นที่กว่า 3,170 ตารางเมตร ภายในมิวเซียมสยาม จำลองบรรยากาศตลาดนัดต้นตำรับของคนไทยที่มีจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 หรือวิกฤตต้มยำกุ้ง เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มาร่วมสัมผัสหนึ่งในวิถีการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ซึ่งมีวิวัฒนาการแพร่หลายจนกลายมาเป็นตลาดนัดทั่วทุกมุมกรุงเทพฯในปัจจุบัน ภายในงานจะได้พบกับบรรยากาศตลาดสินค้ามือสองกว่า 100 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนม เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประกอบวิชาชีพ และของสะสมอีกมากมาย พร้อมชมหนังกลางแปลง เรื่อง “ภวังค์รัก” ภาพยนตร์ถ่ายทอดชีวิตและเรื่องราวของผู้คนในช่วงปี 2540 ตลอดจนมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ต้มยำกุ้งวิทยา...วิชานี้สอนให้รู้อะไร” โดยวิทยากรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตดังกล่าว อย่างไรก็ดี กิจกรรม “ตลาดนัดคนเคยรวย” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประกอบนิทรรศการ หมุนเวียนชุด “ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน!” ที่มิวเซียมสยามจัดขึ้นในวาระครบรอบ 20 ปี ของวิกฤติต้มยำกุ้ง ที่มุ่งหยิบยกประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตมาช่วยให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงการเรียนรู้สังคมไทยผ่านบทเรียนในอดีต

สำหรับนิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้อย่าเลียน! เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan ทั้งนี้สำหรับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะนำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเข้าได้ที่ 02-225-2777 ต่อ 413

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม กล่าวว่ามิวเซียมสยาม ในฐานะองค์การจัดการความรู้ขนาดใหญ่ ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ขึ้นในสังคมไทย ผ่านการนำเสนอประเด็นทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ในรูปแบบนิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ล่าสุดได้จัด กิจกรรม “ตลาดนัดคนเคยรวย” ขึ้น โดยเนรมิตพื้นที่ภายในมิวเซียมสยามกว่า 3,170 ตารางเมตร สู่การจำลองบรรยากาศตลาดนัดต้นตำรับของคนไทยที่มีจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 หรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้ง และได้มีวิวัฒนาการแพร่หลายจนกลายมาเป็นตลาดนัดทั่วทุกมุมกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มาร่วมสัมผัสหนึ่งในวิถีการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยภายในงานจะได้พบกับบรรยากาศตลาดสินค้ามือสองกว่า 100 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนม เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประกอบวิชาชีพ และของสะสมอีกมากมาย จากผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งจนต้องผันตัวเองมาเป็นพ่อค้า แม่ค้า พร้อมชมหนังกลางแปลง เรื่อง “ภวังค์รัก” ภาพยนตร์ถ่ายทอดชีวิตและเรื่องราวของผู้คนในช่วงปี 2540 ตลอดจนมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ต้มยำกุ้งวิทยา...วิชานี้สอนให้รู้อะไร” โดยวิทยากรผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตดังกล่าวที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นบทเรียนจากอดีต อันจะนำไปสู่การมองอนาคตในมุมที่กว้างออกไป

อย่างไรก็ดี กิจกรรม “ตลาดนัดคนเคยรวย” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประกอบนิทรรศการ หมุนเวียนชุด “ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน!” ที่มิวเซียมสยามจัดขึ้นในวาระครบรอบ 20 ปี ของวิกฤติต้มยำกุ้ง โดยนิทรรศการจัดแสดงภายใต้แนวคิด
“Back to School” ที่หยิบยกวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาให้คนทั่วไปได้ทำความเข้าใจสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ ผ่านการจำลองบรรยากาศของห้องเรียนและบางส่วนของโรงเรียน ด้วยเชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตจะช่วยให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงการเรียนรู้สังคมไทยผ่านบทเรียนในอดีต ทั้งยังทำให้ได้สืบย้อนการต่อยอดของสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันว่ามีที่มาอย่างไร อันจะนำไปสู่การตัดสินใจกำหนดอนาคตของสังคมร่วมกัน โดยนิทรรศการชุดดังกล่าวจะพาทุกคนไปร่วมถอดบทเรียนจากอดีตผ่าน 8 โซนนิทรรศการ อาทิ โซนกำแพงข่าวเล่าสถานการณ์ สะท้อนวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยภาพการ์ตูนของการ์ตูนนิสต์ในยุคนั้น โซนห้องภาระศึกษา แสดงภาระหนี้ที่คนไทยต้องแบกไว้ แม้วิกฤตจะผ่านไปกว่า 20 ปีแล้ว โซนประสบการณ์ชีวิต นำเสนอสังคมไทยในช่วงฟองสบู่แตก  หนทางเอาตัวรอด โซนวิชาความน่าจะเป็น เผยเหตุปัจจัยของการเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง โซนการงานพื้นฐานอาชีพ นำเสนอข้อคิด เพื่อเป็นแนวทางหรือภูมิคุ้มกันให้คนรุ่นใหม่ไว้ศึกษา ฯลฯ

สำหรับนิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้อย่าเลียน! เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan ทั้งนี้สำหรับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะนำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเข้าได้ที่ 02-225-2777 ต่อ 413

Relate

18

มี.ค.

Muse Playground #3 ชมละครหุ่นสาย "เจ้าเงาะ"

ชมละครหุ่นสาย เรื่อง "เจ้าเงาะ" โดยมูลนิธิหุ่นสาย เสมา ณ สนามด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม

18 มีนาคม 2560

01-11

ส.ค.-ส.ค.

Muse Playground ประจำเดือนสิงหาคม ล้อมวงฟังเพลงพระราชนิพนธ์จากวง "Summer Dress"

เปิดสนามกระตุกต่อมคิด ให้ชีวิตสนุกทุกการเรียนรู้

7 สิงหาคม 2560

Muse Idol : Season Five ฤดูนี้ที่รอคอย

คุยกับ Season Five กับเรื่องราวหลายฤดูของพวกเขา ทั้งการค้นพบตนเองในเส้นทางดนตรี ไปจนถึงวิธีดีลกับครอบครัว ถ้าอยากไปตามใจฝัน !

31 ตุลาคม 2561