สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ศ.ศ.ป. ประกาศรางวัล “การคัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน 2016” ชูเกียรตินักสร้างสรรค์งานศิลปะบนสิ่งทอ

13


พ.ค. 2564


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

17

ส.ค.

ศ.ศ.ป. ประกาศรางวัล “การคัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน 2016” ชูเกียรตินักสร้างสรรค์งานศิลปะบนสิ่งทอ

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (SACICT) ศ.ศ.ป. จัดพิธีมอบโล่รางวัล “การคัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน 2016” (ASEAN SELECTIONS 2016) เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมด้านสิ่งทอเชิงนวัตกรรม ซึ่งจัด ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในหัวข้อ ‘Innovative Crafts of Textiles in ASEAN: Ethnic Accents. โดย มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ มิวเซียมสยาม

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสาน ความเป็นไทยสู่สากลผ่านงานศิลปหัตถกรรมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพและต่อยอดมูลค่าเชิง พาณิชย์การจัดงานนิทรรศการสุดยอดอาเซียน ASIAN SELECTION 2016 และการ ประกาศรางวัล “การ คัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ สุดยอดอาเซียน 2016” จึงเป็นการ สานต่อวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการส่ง เสริมและพัฒนาช่างชุมชนให้มีความสามารถผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญามีการร่วม รังสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (Co-Creation) ระหว่างช่างชุมชนและนักออกแบบ นักสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความ ร่วมสมัยเหมาะแก่การใช้งานในปัจจุบันและสอดคล้องกับบรสนิยมของ ผู้บริโภคที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักออกแบบผลิต ภัณฑ์สิ่งทอ ให้สามารถสร้างสรรค์งานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ เป็นงานศิลปะเพื่อต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มประเทศอาเซียนสู่ระดับสากล

 

 “ดิฉันขอร่วมแสดงความยินดีกับนักสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสิ่งทอและแฟชั่นดีไซเนอร์ทุกท่านที่ได้รางวัล ในวันนี้ โครงการนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันในประเทศกลุ่มภูมิภาคนี้ ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์งาน ศิลปหัตถกรรมและหวังว่าจะสามารถสานต่อและส่งเสริมความร่วมมือ ในการสืบสานวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน รวมถึงช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมในเชิงนวัตกรรมให้เจริญ เติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป” รมต. พาณิชย์กล่าว

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. มีความยินดีขอเชิญนักออกแบบด้าน สิ่งทอ คนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ร่วมชื่นชมและสัมผัสแรงบันดาลใจสุดยอดผลงานหัตถกรรมด้านสิ่งทอ นวัตกรรมผ่านนิทรรศการสุดยอดอาเซียน ASEAN SELECTIONS ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่สองแต่นับเป็นครั้ง แรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย เป็นการรวบรวมผลงานสุดยอดสิ่งทอจากศิลปินนักออกแบบที่มีผลงาน โดดเด่น จาก 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์  

 

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า “โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อ ที่จะสร้างเครือข่ายนักออกแบบงานศิลปะในอาเซียน โดยการผสมผสานศิลปะ แบบดั้งเดิมมาประยุกต์เป็น งานศิลปะสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์ และหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะสามารถต่อยอดเทคนิคการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้”

 

นิทรรศการสุดยอดอาเซียน ASEAN SELECTIONS 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยใน      หัวข้อ Innovative Craft of Textiles in ASEAN : Ethnic Accents พบกับผลงานสุดยอดสิ่งทอจากศิลปิน นักออกแบบที่มีผลงานโดดเด่นจาก 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน  ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์  ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร อเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม เวลา 10.00-18.00 น.  

 

Relate

Museum inFocus 2017 - #GALLERY & ART MUSEUM

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 https://goo.gl/Dt2mx2

25 มกราคม 2561

28

มี.ค.

เก็บตกกิจกรรม Museum inFocus "วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการฯ"

ผ่านไปแล้วสำหรับการเสวนาสำหรับคนพิพิธภัณฑ์ Museum InFocus 2019

29 มีนาคม 2562

ห้ามถ่ายรูป? ไม่ใช่ปัญหา! หยิบดินสอมาวาดแล้วชนแก้วกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษ

ปัญหาเหล่านี้ก็มีทางออกทันทีเพียงแค่พวกเขาเหล่านั้นลงทะเบียนร่วมอีเวนท์ “Drink and Draw” หรือวาดเส้นก่อนดริ๊ง

10 มีนาคม 2560