สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Wall

13


พ.ค. 2564


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

13

มิ.ย.

ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Wall

มิวเซียมสยาม

ได้เวลาประกาศผลกันแล้ว!

 

สำหรับผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย และขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในรอบแรกและรอบคัดเลือกด้วยครับ

 

และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มีรายชื่อดังนี้

1. ณัฐนนท์  ราตรี

2. ณัฐนพ ตรัยที่พึ่งและณัฐญาภรณ์ เอกทัศน์

3. ศุภร ชูทรงเดชและนุชนาฎ แม้นทิม

4. นันทวุธ  ภูผาสุก และทีม

 

-----------------------------------

 

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการประกวดภาพยนตร์สั้น 

● 15 มิถุนายน 2559                ยืนยัน การรับทุนผ่านอีเมล withoutwalls2016@gmail.com

● 20 มิถุนายน 2559                ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น ประกอบด้วย ทรีทเม้นต์ (หากภาพยนตร์สั้นที่ท่านผลิตเป็นเป็นภาพยนตร์สั้นเชิงทดลอง ให้ท่านสำรวจความเป็นไปได้ในการทำ โดยระบุ โจทย์และ ธีมให้ชัดเจน) สถานที่ถ่ายทำ แผนการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการพิจารณาและแนะนำผ่านอีเมล withoutwalls2016@gmail.com

● 21 มิถุนายน 2559                ทำสัญญารับทุนผลิตภาพยนตร์สั้น ณ มิวเซียมสยาม โดยผู้ยืนยันการรับทุนจะได้รับเมลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสัญญา 

● 10 กรกฎาคม 2559              ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับร่าง 

● 25 กรกฎาคม 2559              ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับจริง 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชนน์ชนก พลสิงห์ โทร. 02 225 2777   ต่อ 4199

Relate

03-03

มี.ค.-มี.ค.

กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง

โดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ผู้เขียน “การอ่านให้เก่ง” พิมพ์ครั้งที่ 17

14 กุมภาพันธ์ 2562

14

ม.ค.

มิวเซียมสยามเปิดพื้นที่สนุกให้กุ๊กตัวน้อยร่วม "ผจญภัยในห้องครัว"

มาร่วมสนุกถอดรหัสความเป็นไทยผ่านเมนูอาหารไทยยอดนิยม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตอน "ผจญภัยในห้องครัว"

14 มกราคม 2562

01

เม.ย.

กลับมาแล้ว! มิวเซียมสยามมินิ ชุด "ไท้ย ไทย" เริ่มทักทายเพื่อนๆ ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

สานต่อนิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" ในรูปแบบย่อ พร้อมเดินสายแล้ว

11 เมษายน 2560

Muse Idol : “คุณครูก็คือนักเรียนคนหนึ่ง” วิชาชีวิต 101 จากครูลูกกอล์ฟ

และนี่คือเส้นทางการเดินทางของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เติบโตมาเป็นครูผู้จุดประกายทั้งความรู้และทัศนคติในการใช้ชีวิตให้กับเด็กไทยในยุคนี้

11 มิถุนายน 2561