สพร.จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ
ข่าวสารองค์กร
18 พ.ย. 58 2K

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ โดยมีการบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาและคุณค่าของเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทยและต่างประเทศ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การถวายความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผา ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4  และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหกรอบ ร.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องปั้นดินเผา ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการอีกด้วย ย้อนกลับ