งานแถลงข่าว Young Muse Project ปีที่ 5
ข่าวสารองค์กร
18 พ.ย. 58 1K

โครงการ Young Muse Project 5 จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  ในปีนี้ได้เชิญชวน เยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดแนวคิดไปสู่การยกระดับพัฒนาพิพิธภัณฑ์ โดยคราวนี้ มิวเซียมสยาม ได้ร่วมมือกับ "พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา Bangkok Dolls" ที่ก่อตั้งมาเกือบ50ปี ปรับโฉมให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Discovery Museum จากฝีมือน้องๆ “ทีมต่อไป” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ผู้ชนะ 1 ใน 3 ทีมจากโครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ย้อนกลับ