คิกออฟแคมเปญ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต"
ข่าวสารองค์กร
14 มี.ค. 59 2K

เปิดตัวคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จาก9 หน่วยงาน รวบรวมกว่า20 กิจกรรมปูพรมจัดทั่วประเทศ สนองนโยบายรัฐยกระดับแหล่งเรียนรู้ ลดเหลื่อมล้ำ สู้การศึกษาในยุคศตวรรษที่21

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ลานสานฝัน ทีเคพาร์ค เปิดตัวโครงการ  "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต" โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยคุณราเมศ พรหมเย็น (ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้) โดยทั้ง2 ท่าน ได้กล่างถึงที่มาคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น และ ความสำคัญบทบาทของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์พัฒนาคมและประเทศ

 

ทั้งนี้ยังมีคณะทำงานทั้ง 9หน่วยงาน ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม , องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม , กรุงเทพมหานคร , สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี 

 

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาน การแก้ไขปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ การปลุกจิตสำนึก ทั้งนี้คาดว่าจะมีเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองและ ประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 140,000 คน 

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U

และ www.facebook.com/MuseAndLearn2u

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-6524ย้อนกลับ