โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทกระดาษ”
ข่าวสารองค์กร
27 มิ.ย. 61 2K

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทกระดาษ” ให้แก่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ วิทยากร อาจารย์ขวัญจิต เลิศศิริ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากรปกรรม และผู้ช่วยวิทยากร คุณสุริยะ เลิศศิริย้อนกลับ