“รู้จักเพศตัวเองผ่าน Model ขนมปังขิง”
ข่าวสารองค์กร
23 มิ.ย. 61 2K

ขอบคุณผู้เข้าร่วม [#Workshop] กิจกรรม ประกอบนิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ” หัวข้อ “รู้จักเพศตัวเองผ่าน Model ขนมปังขิง” ทุกท่านครับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เรื่องเพศในสังคม ความหลากหลาย การทำความรู้จักกับอัตลักษณ์ทางเพศ การค้นหาตัวเองและกำหนดบทบาท 

 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดย Life Skills Thailand (www.facebook.com/LifeskillsThailand)
คุณอโนพร เครือแตง นักจิตวิทยาเด็ก จากประเทศสวีเดน ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา Family Therapy and Gender ผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

 

วันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมคงจะเข้าใจในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น จากการทำแบบทดสอบ การได้แต่งตัว หรือการวาดภาพ ทุกท่านคงได้ความรู้และประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อย กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ” ยังคงมีอีกหลายหัวข้อ

 

ท่านใดสนใจสามารถติดตามข่าวสารและหัวข้อเรื่องได้เร็วๆ นี้ครับย้อนกลับ