ต้อนรับเปิดเทอม 2 คาราวานสนุกคิดจากมิวเซียมสยาม
ข่าวสารองค์กร
17 พ.ค. 59 3K

มิวเซียมสยาม ต้อนรับเปิดเทอมกับคาราวานส่งตรงความสนุกสู่โรงเรียนของน้องๆ กับกิจกรรม "รถรักเรียน" และ "Let's Go To The Museum"

2 กิจกรรมเพิเศษ จากโครงการคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เปิดเปิดตัวโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน" ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรม "รถรักเรียน" คาราวานสนุกคิด ที่นำชุดนิทรรศการชุดพิเศษ ส่งเสริมแรงบันดาลใจกับความเป็นมาของแต่ละอาชีพ ให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทยอย่างสนุกสนาน พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้เยาวชนไทย

และกิจกรรม "Let's Go To The Museum" รถโรงเรียนที่จะพาน้องๆ ออกไปตะลุยโลกกว้าง สัมผัสการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมความรู้ให้แก่น้องๆ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และปลูกฝังการท่องพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) ให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย

สำหรับโรงเรียนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โทร 02-225-2777 (ติดต่อได้ในวันเวลาและราชการ)ย้อนกลับ