ประมวลภาพกิจกรรม Museum inFocus (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop
ข่าวสารองค์กร
09 เม.ย. 59 2K

(ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop ครั้งที่7

 

ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้ง PEAKCHAN ได้นำเสนอประสบการณ์สินค้าใน Museum Shop อะไรจะเป็นองค์ประกอบ
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านั้นๆ ความสามารถจูงใจ รูปลักษณะและคุณภาพ ส่วนประสมบริการและคุณภาพ ทักษะต่างๆ รายละเอียดในสินค้าที่ต้องใส่ใจ ความรู้ความเข้าใจในสินค้าตัวเอง ยกตัวอย่าง ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เราอาจถูกทำให้มีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหา เกิดการอินการเข้าใจในการจัดแสดง จนเมื่อดูจบเราก็เกิดการอยากได้สินค้านั้นเป็นที่ระลึก การจัดวาง การเพิ่มสีสัน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ของน่าซื้อยิ่งขึ้น เพราะชะงั้น Museum Shop จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลากหลาย ต้องเข้าใจในบริบทต่างๆ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ผู้บริโภค

 

การบรรยาย Museum inFocus เหลืออีกเพียง 3 ครั้งเท่านั้น ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียน สำรองที่นั่งได้ที่ https://sites.google.com/site/museumrefocused/register

 

ในครั้งต่อไป หัวข้อคือ "กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ"ย้อนกลับ