สพร. จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ ศศป.
ข่าวสารองค์กร
10 มี.ค. 59 3K

ในวันที่ 19มีนาคม 2558 ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ลงนามMOU ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum family) ระหว่าง นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียรรู้แห่งชาติ และ นางพิมพาพรรณ ชาญศลิป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพีระหว่างประเทศ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และในวันเดียวกันนี้ ศศป. ยังได้เปิดงาน เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ “International Innovative Craft Fair 2015” ซึ่งเป็นการจัดแสดงงานศิลปะและงานฝีมือผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีกิจกรรม DIY & Workshop ที่จัดขึ้นโดยการสนับสนุนศิลปะและหัตถกรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) อีกด้วยย้อนกลับ