title-news-event

27


ม.ค. 2563


ข่าวสารของทุกระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

24

ธ.ค.

มิวเซียมสยามจับมือเทศบาลนครภูเก็ต เปิดตัวมิวเซียมไกด์ แผนที่รวมร้านหมี่ฮกเกี้ยนเด็ดของภูเก็ต

25 ธันวาคม 2562

พลาดไม่ได้ พิสูจน์ความอร่อยโดยเจ้าของร้านลงมือทำเองจานต่อจาน อายุสูตรกว่า 100 ปี

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

23

ธ.ค.

มิวเซียมสยามและมิวเซียมภูเก็ต ร่วมส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต

23 ธันวาคม 2562

โดยทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้เข้ามารวมบริหารจัดการมิวเซียมภูเก็ตและดําเนินงานเผยแพรองค์ความรู้สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3