title-news-event

17


ต.ค. 2562


ข่าวสารของทุกระบบ

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

07

ต.ค.

มิวเซียมสยามพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์กู้กง (National Palace Museum)

8 ตุลาคม 2562

มิวเซียมสยามพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์กู้กง (National Palace Museum)มิวเซียมสยาม

09

ก.ย.

กิจกรรม Museum inFocus 2019 “แก่ อยู่ได้ ปฏิบัติการก่อนวันแก่"

9 กันยายน 2562

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม Museum inFocus 2019 เสวนาของคนพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้จัดกันในหัวข้อ “แก่ อยู่ได้ ปฏิบัติการก่อนวันแก่"

มิวเซียมสยาม

02

ก.ย.

มิวเซียมสยามขอปรับเปลี่ยนอัตราค่าเข้าชม

2 กันยายน 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มิวเซียมสยามขอปรับเปลี่ยนอัตราค่าเข้าชมนิทรรศการถาวร ชุด ถอดรหัสไทย