title-news-event

12


พ.ย. 2562


ข่าวสารของทุกระบบ

มิวเซียมสยาม

17

ต.ค.

เปิดตัวหนังสือ "รอบเกาะ The Rattanakosin Island Guide book"

17 ตุลาคม 2562

เรียนรู้เกาะรัตนโกสินทร์ในมุมมองใหม่ ผ่าน 20 เส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายกว่า 200 แห่ง ที่จะทําให้คุณเห็นทุกมิติของหัวใจเมืองหลวงซึ่งเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา


เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

07

ต.ค.

มิวเซียมสยามพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์กู้กง (National Palace Museum)

8 ตุลาคม 2562

มิวเซียมสยามพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์กู้กง (National Palace Museum)