สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมสยาม ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

09


พ.ค. 2564


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

25

เม.ย.

มิวเซียมสยาม ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-9 พฤษภาคม 2564

หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

มิวเซียมสยามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในเร็ววัน และขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้ไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org และ FB Page Museumsiamfan

 

#COVID19 #โควิด19 #ไวรัสโคโรนา
#โควิด19เราต้องรอด #สถานการณ์โควิด19
#MuseumSiam #มิวเซียมสยาม
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

มิวเซียมสยาม ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-9 พฤษภาคม 2564

หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

มิวเซียมสยามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในเร็ววัน และขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้ไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org และ FB Page Museumsiamfan

 

#COVID19 #โควิด19 #ไวรัสโคโรนา
#โควิด19เราต้องรอด #สถานการณ์โควิด19
#MuseumSiam #มิวเซียมสยาม
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด