สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมสยาม พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้

06


พ.ค. 2564


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

30

ม.ค.

มิวเซียมสยาม พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้ ด้วยรอยยิ้ม พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ แล้วพบกันนะครับ 

#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิ

มิวเซียมสยาม พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้ ด้วยรอยยิ้ม พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ แล้วพบกันนะครับ 

#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิ