1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กรุงเทพมหานคร   >  
  7. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

0-2281-5360-1

0-2281-5359

http”//www.queengallery.org

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อังคาร , พฤหัสบดี - อาทิตย์

จันทร์ (10:00 - 19:00) , อังคาร (10:00 - 19:00) , พฤหัสบดี (10:00 - 19:00) , ศุกร์ (10:00 - 19:00) , เสาร์ (10:00 - 19:00) , อาทิตย์ (10:00 - 19:00)

ค่าเข้าชม

บุคคลทั่วไป 50 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ผู้สูงอายุ,พระภิกษุ,สามเณรและนักบวชในศาสนา ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างขึ้นโดยได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเงินสมทบจากธนาคารกรุงเทพ ก่อนจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3,700 ตรม. เดิมเป็นที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์ที่ธนาคารและมูลนิธิธนาคารกรุงเทพใช้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมของผู้ได้รับรางวัล ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปกรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรรักษาและสืบสานไว้ให้เป็นมรดกของชาติต่อไป จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฟื้นฟูงานศิลปะประเภทต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 7 ล้านบาทให้แก่คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร และประธานมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เพื่อนำไปเป็นทุนประเดิมในการสร้างหอศิลป์ ธนาคารกรุงเทพได้รับสนองพระราชดำริ โดยลดทอนส่วนที่ทำการของธนาคารลงแล้วปรับปรุงพื้นที่ทั้ง 5 ชั้นของอาคารให้เป็นหอศิลป์ที่มีความโอ่โถงทันสมัย เพื่อใช้จัดนิทรรศการศิลปกรรมทั้งแบบถาวรและหมุนเวียน,จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และวิจิตรศิลป์ โดยเฉพาะผลงานดีเด่นของศิลปินไทยรุ่นใหม่ รวมถึงผลงานของอาจารย์และศิลปินไทยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจด้านศิลปะแก่ผู้สนใจ ภูมิทัศน์ที่งดงามโอ่โถงทันสมัยถูกจัดแบ่งเป็นโถงต้อนรับ และพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ ซึ่งจะอยู่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 ส่วนชั้นที่ 5 จะเป็นห้องทำงาน ห้องวิดีทัศน์ และห้องสำหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ส่วนบริเวณดาดฟ้าชั้นที่ 6 จัดทำเป็นที่ซ่อมแซมภาพ และกรอบรูป กฎกติกาในการเข้าชม แต่งการสุภาพ และปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ ไม่อนุญาตให้นำอาหาร,เครื่องดื่ม,สัตว์เลี้ยง,ถ่ายภาพ,สูบบุหรี่ ภายในบริเวณหอศิลป์ ห้ามสัมผัสหรือแตะต้องผลงานที่จัดแสดงทุกชิ้น กรณีที่มีเด็กเล็ก ต้องอยูในความควบคุมดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล