ไร่แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

0-5371-6605-7

0-5371-2429

http://www.maefahluang.org

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

10:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 150 บาท ,ชาวต่างชาติ 200 บาท ยกเว้น/ลดค่าเข้าชมเป็นพิเศษกรณีติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะเพื่อการศึกษา, จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน

ประวัติความเป็นมา

ไร่แม่ฟ้าหลวงอยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม บนเนื้อที่ 150 ไร่ เป็นที่จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี จัดเลี้ยง อบรมสัมมนา หรือประกอบพิธีกรรมพื้นเมือง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ อาทิ วัฒนธรรมและประเพณี ผลงานศิลปะ จัดแสดงสิ่งของและวัตถุสะสม เช่น โบราณวัตถุ,เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน,เครื่องไม้,เครื่องใช้ในการศาสนาและงานศิลปะ วัตถุจัดแสดงชิ้นสำคัญ คือ พระพุทธรูปไม้ในห้องวัตถุชิ้นเอก

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

รถสี่ล้อหอแก้ว

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล