พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

105 บ้านไร่ไผ่งาม ถนนเชียงใหม่-ฮอด จอมทอง เชียงใหม่ 50160

0-5336-1231

0-5336-1230

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

วันพฤหัสพนักงานหยุด อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม,จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วัน

ประวัติความเป็นมา

นางแสงดาว บันสิทธิ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘ป้าดา’ เป็นคนมีใจรกการทอผ้า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลน ป้าดาจึงคิดทอผ้าย้อมสีเปลือกไม้ให้ดับสามีเพื่อใช้ตัดชุดข้าราชการ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และต่อมาจะมีเสื้อผ้าให้เลือกใช้มากมาย แต่ป้าดาก็ยังมุ่งมั่นที่จะทอผ้าฝ้าย และชักชวนกลุ่มเพื่อนบ้านให้ร่วมกันทอผ้าพื้นเมืองขึ้น ป้าดาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการทุ่มเทความคิดในการออกแบบลวดลาย และย้อมสีแบบธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ ผ้าทอของป้าได้รับการยกย่องว่ามีความประณีตงดงาม มีชื่อเสียงเลื่องลือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ป้าดาได้รับเลือกให้เป็นศิลปินพื้นบ้าน ในพ.ศ.2528 และได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) ในพ.ศ.2529 ป้าดาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2536 รวมอายุได้ 73 ปี ณ บ้านไม้หลังใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นบ้านหลังเดิมของป้าดา ได้ถูกดัดแปลงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานและกรรมวิธีการทอผ้าของป้าดาไว้อย่างครบถ้วน จัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทอผ้า ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ เรื่องราวประวัติของป้าแสดง บันสิทธิ์ วิถีชีวิต ห้องนอน ห้องครัว เครื่องใช้ต่างๆ บนเรือนยังคงสภาพไว้ให้เหมือนตอนป้าดามีชีวิตอยู่ ภูมิปัญญาการผลิตฝ้าทอมือ จัดแสดงวัตถุสะสม อาทิ เครื่องมือทอผ้า,เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ,เครื่องแต่งกายและผ้าทอ,และผ้าที่ได้รับรางวัลถ้วยมุกจกพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ผ้าป้าดา ได้รับการยกย่องว่ามีความประณีตงดงามด้วยลวดลายที่สวยงามย้อมสีแบบธรรมชาติ จากเปลือกไม้ ใบไม้

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ป้าเสาวนีย์ บันสิทธิ์ ลูกสาวป้าแสงดา บันสิทธิ์ มูลนิธิแสงดา บันสิทธิ์สำนักงานศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล