1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. บ้านแม่ปั้นดินพ่อทำสวน

บ้านแม่ปั้นดินพ่อทำสวน

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

361/5 หมู่ 8 ถนนแม่ริม-สันทราย เชียงใหม่ 50180

0-5329-8897

0-5329-0087

http://www.maepundin.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อังคาร , พฤหัสบดี - ศุกร์

จันทร์ (09:00 - 17:00) , อังคาร (09:00 - 17:00) , พฤหัสบดี (09:00 - 17:00) , ศุกร์ (09:00 - 17:00)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม (สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้โดยใส่ ‘ตู้บริจาค’ ช่วยบำรุงรักษาและค่าน้ำ ค่าไฟ) กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือมาจากหน่วยงานราชการ สถาบัน โรงเรียน ฯลฯ จดหมาย ขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีคุณพ่ออนงค์ นิลม่วง เป็นคนกรุงเทพฯ คุณแม่เฉลียว พื้นเพเป็นชาวชัยนาท คุณพ่อรับราชการกรมทางหลวงที่จังหวัดแพร่ประมาณ 10 ปีก่อนที่จะเข้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนตัวเมื่อพ.ศ.2533 ทั้งสองท่านจึงซึมซับ รัก และสนใจที่จะรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ใกล้จะสูญหายไป โดยได้เก็บสะสมวัตถุโบราณ ของใช้พื้นบ้านต่างๆ มาตลอดด้วยใจรัก กระทั่งเมื่อพ.ศ.2541-2542 คุณแม่เฉลียวเริ่มทำงานปั้นดิน โดยได้แรงบันดาลใจจากศิลปินชื่อกัง ดุษฎี รักษ์มณี จนเกิดเป็นผลงานปั้นดินอันมีชีวิต ชีวา จากก้อนดินสู่การแสดงวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาถ่ายทอดผ่านผลงาน ทั้งยังให้ความสุขต่อผู้ชมด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ด้วยความเป็นคนอารมณ์ดีของคุณแม่ เป็นเวลากว่า 8 ปี ที่ครอบครัวนิลม่วงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้ ความสุข ความพอมีพอกิน พอดี โดยไม่มุ่งหวังผลกำไรเชิงธุรกิจ อันสอดคล้องกับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ.ศ.2550 วัตถุประสงค์และแนวคิดของ บ้านแม่ปั้นดิน พ่อทำสวน จึงเจริญตามรอยพระยุคลบาท พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนให้สถานที่นี้เป็น ‘แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปั้นดิน พ่อทำสวน’ อาจกล่าวได้ว่า ไม่ใช่มุมใด หรือห้องใดเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ทุกมุมทั่วบริเวณการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญคือ ‘จิตวิญญาณ’ ของคนในบ้านสื่อถึง พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต นำเสนอเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน เป็นธรรมชาติ ผู้เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบ้านเช่น กิจกรรมปั้นดิน กินข้าว การเข้ามาพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ จะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้านผลงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของคุณแม่ สวนธรรมชาติความรู้เรื่องต้นไม้จากคุณพ่อเป็นต้น วัตถุที่จัดไว้เป็นของสะสมประเภท folk art ที่เก็บรวบรวมด้วยความชอบส่วนตัว ส่วนผลงานดินเผาของ คุณแม่ทุกชิ้นจัดเป็นงาน master piece เนื่องจากแต่ละชิ้นทำได้ครั้งเดียว การทำซ้ำอาจดูคล้ายแต่จะไม่ได้ชีวิตชีวา รายละเอียดเหมือนชิ้นเดิม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ตุ๊กต่ดินเผา ผลงานดินเผาขอคุณแม่ทุกชิ้นจัดเป็นงาน master piece เนื่องจากแต่ละชิ้นทำได้ครั้งเดียว

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล