1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นครปฐม   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

นครปฐม

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 93 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

0-2482-2013-15

0-2482-2013-15 ต่อ 116

http://www.nfat.org

วันและเวลาทำการ

เสาร์

13:00 - 15:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป 2. นักท่องเที่ยวในประเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา 3. นักวิชาการ 4. นักเรียนระดับอุดมศึกษา 5. ศิลปิน

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม จดหมายขออนุญาต / โทรแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ  

ประวัติความเป็นมา

หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้เลือกอาคารโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงกรุงศรีของพี่น้องตระกูล ‘วสุวัต’ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมภาพยนตร์สำคัญของประเทศ เป็นต้นแบบในการสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ นอกจากเป็นอาคารโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงมาตรฐานแห่งแรกของประเทศแล้ว ยังเป็นอาคารที่มีความงดงามสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมการออกแบบโดย โปรเฟสเซอร์ อี มันเฟรดี สถาปนิกชาวอิตาลี ซึ่งเข้ารับราชการอยู่ในกรมศิลปกร ก่อสร้างสำเร็จและเปิดใช้เมื่อพ.ศ.2478 อยู่กลางทุ่งบางกะปิ ริมถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ ซึ่งต่อมาคือบริเวณปากซอยอโศก ถนนสุขุมวิท พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ของประเทศไทย เช่น พระเจ้าบรมวงศ์หรือรัตน์ เปสตันยี ประวัติและวิวัฒนาการ หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ในประเทศไทย การละเล่น หนังตะลุง หนังใหญ่ ถ้ำมอง การกำเนิด ภาพยนตร์ในประเทศไทย เรื่อยมาจนถึงมุมมองของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน ผลงานศิลปะ จัดแสดงภาพ โปสเตอร์ ใบปิดหนังและแผ่นเสียงภาพยนตร์ในยุคเก่า เทคโนโลยีและจักรกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ วิวัฒนาการของเครื่องมือต่างๆ จัดแสดงนิทรรศการภาพยนตร์ไทยในรอบร้อยปี โดยจัดแสดงด้วยข้อความ ภาพถ่าย ภาพเขียน หุ่นจำลอง เสียง วัตถุสิ่งของ วีดีทัศน์ โดยจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับมหรสพของไทยที่มีมาก่อน- ภาพยนตร์ ควบคู่ ไปกับการละเล่นของชาวตะวันตก เช่น ตะเกียงวิเศษ ก่อนจะพัฒนามาเป็นถ้ำมอง เรื่อยมาจนถึงเรื่องคนไทยที่ได้ชมภาพยนตร์ครั้งแรกคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกรุงเบริ์น เมื่อ พ.ศ.2440, การฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในสยามเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ.2440, คนไทยถ่ายภาพยนตร์ครั้งแรก คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถม ถวัลย์วงศ์ พ.ศ.2433, การจัดตั้งโรงภาพยนตร์ถาวรแห่งแรกคือโรงหนังญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ.2448 เป็นต้น หอเกียรติยศ จัดตกแต่งเป็นฉากการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยที่สำคัญ เช่น เรื่องโรงแรมนรก,แม่นาคพระโขนง,กล่อง,ตลก 69,หุ่นมิตร ชัยบัญชา ในฉากสุดท้ายของชีวิต เป็นต้น รวมถึงส่วนของนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวขั้นตอนต่างๆในการผลิตภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

ภาพถ่ายเก่าโรงภาพยนตร์เสียงศรีกรุง หรือภาพบุคคลผู้มีคุณูประโยชน์ต่อวงการภาพยนตร์ไทย,ฟิล์มภาพยนตร์,เครื่องฉายภาพยนตร์และอุปกรณ์ตัดต่อ เอกสารโบราณ และพระราชบัญญัติภาพยนตร์

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ตราโรงภาพยนตร์สมัยโบราณ แท่นถ่ายทำภาพยนตร์การ์ตูนของปยุต เงากระจ่าง

การจัดเก็บ

ปัจจุบันมีวัตถุที่ลงทะเบียนแล้วร้อยละ 60

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. เอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ 2. สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึงไทย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครปฐม, พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์, พิพิธภัณฑ์ศาสนาพุทธมณฑล

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายอดิศักดิ์ เซ็กรัตน์ สังกัดหอภาพยนตร์แห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล