1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออก   >  
  6. ชลบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ชลบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง เลขที่ 149 หมู่ 3 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120

0 3821 6198, 08 7813 0045

0 3821 6350

www.arri.chula.ac.th/Cholatassathan.htm

วันและเวลาทำการ

อังคาร - ศุกร์ , อาทิตย์

09:00 - 17:00

ประวัติความเป็นมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สิ่งที่หาได้บนเกาะสีชัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2434 และมีวัตถุประสงค์อีกประการคือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชังอีกด้วย ภายในจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 โซนด้วยกันคือ โซนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเมื่อวันเปิดการแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกาะสีชัง โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดแสดงประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ต่อมาคือโซน Mini – Theater ที่น่าสนใจ เป็นการแนะนำเกาะสีชัง โซนระบบนิเวศหาดหินหาดทรายโซนแพลงก์ตอน และความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่า “แพลงก์ตอน” ซึ่งประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตหลายกลุ่ม แต่สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ตามลักษณะทางชีววิทยาและการดำรงชีวิต ยังมีโซนพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงให้เห็นถึงพันธุ์สัตว์น้ำที่พบบริเวณหมู่เกาะสีชังซึ่งนำเสนอเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ สัตว์ที่อาศัยตามพื้นทะเล สัตว์ทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงและปลาทะเลสวยงาม และโซน Touch Tank เป็นบริเวณที่จำลองระบบนิเวศหาดหินและหาดทรายของหมู่เกาะสีชัง โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น ปลิงทะเล ดาวทะเล ดาวแสงอาทิตย์ และหอยชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสได้จริง เพื่อเป็นการศึกษาและปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล โซนสัตว์เศรษฐกิจมิตรสิ่งแวดล้อม จัดแสดงการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย สัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่สถาบันฯ ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเพาะเลี้ยงได้ในระบบฟาร์มบนบกน้ำหมุนเวียนแบบกึ่งปิด โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สุดท้ายโซนปะการัง จัดแสดงปะการังบริเวณเกาะสีชัง เป็นปะการังในเขตน้ำตื้นที่พบเป็นกลุ่มแรกในบริเวณอ่าวไทยที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังพบปะการังชนิดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นคือปะการังเดี่ยวขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายเห็ด และยังเป็นที่สนใจในการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังสามารถท่องเที่ยวในเกาะสีชังได้อีกหลายจุด โดยเฉพาะพระราชวังเก่าที่สวยงาม และยังคงเต็มไปด้วยความหอมของดอกลีลาวดียามที่บานทั้งต้น หรือจะแวะไปเล่นน้ำที่หาดถ้ำพังก็ได้เช่นกัน

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาวรุจิรา เจริญศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล