1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สระบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย

พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย

สระบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย เลขที่ 12 แก่งคอย สระบุรี 18110

0 3625 1914

0 3625 1912

www.kaengkhoi.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดสระบุรี ไม่ได้มีเพียงฟาร์มโคนม หรือเขาใหญ่เท่านั้น แต่ที่อำเภอแก่งคอยแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองคอยแก่งให้ได้เข้าชมอยู่ ซึ่งขอบอกว่าด้านในไม่ธรรมดา ไม่ใช่ว่าใช้ระบบดิจิตอลล้ำสมัย แต่ภายในเป็นการออกแบบที่กลมกลืนระหว่างเรื่องราวในอดีตกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันได้ต่างหาก พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย ตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งคอย ถัดจากที่ว่าการอำเภอแค่เพียงรั้วกั้น อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นตึกสองชั้นขนาดปานกลาง หัวข้างให้สำนักงานเทศบาลท่หันหน้ารับถนน แต่เดิมเคยใช้เป็นตึกงานผลประโยชน์เทศบาลตำบลแก่งคอยตั้งใจสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมี รศ.นายแพทย์อภิณพ จันทร์วิทัน นายกเทศมนตรีแก่งคอย ในขณะนั้น และนางศุภากร เผ่าพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ผู้เป็นหลักคิดและดำเนินการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในบังคับบัญชา และได้รับการตรวจสอบแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและสำนักงานพระราชวังนั่นเอง สำหรับภายในพิพิธภัณฑ์นั้นได้มีนิทรรศการแก่งคอยเมืองเก่า เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองแก่งคอยตั้งแต่สมัยทวารวดี ให้เห็นถึงภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุคต่าง ๆ บนแผนที่ตำแหน่งของโบราณสถานที่สำคัญ รวมทั้งประวัติการตั้งเมืองและการโยกย้ายเมืองจนมาถึงเมืองแก่งคอยในปัจจุบัน โดยจัดแสดงเป็นภาพจำลองและวัตถุโบราณจากแหล่งโบราณคดีสำคัญ ต่อมาเป็นการจำลองภาพแกะสลักบนผนังถ้ำ ซึ่งเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งห้อยพระบาท มีรูปพระอิศวร อยู่ในถ้ำพระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังปรากฏรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ในรัชกาลที่ 5 บนแผ่นดินของธารน้ำตกใกล้กับถ้ำพระโพธิสัตว์ และที่สำคัญ ถ้ำพระโพธิสัตว์แห่งนี้นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทอดพระเนตรและทรงศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2531 รวมทั้งมีโซนพระบวรราชวังสีทาและเขาคอกซึ่งเป็นการจัดแสดงแบบจำลองโบราณสถานวังสีทา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐาน บริเวณใกล้เคียงยังมี “เขาคอก” ซึ่งพระองค์ ทรงใช้เป็นชัยภูมิชุมนุมพลราบ พลช้าง พลม้า ใช้เป็นที่ซ้อมรบเพื่อป้องกันข้าศึก และเรื่องราวของผาเสด็จ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ – นครราชสีมา แต่มีอุปสรรคคือ ไม่สามารถระเบิดได้ เมื่อความทราบถึงรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จฯ สำรวจด้วยพระองค์เอง และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” และ “สผ.” หลังจากนั้นการสร้างทางรถไฟก็ประสบความสำเร็จทำให้แก่งคอยเป็นชุมทางรถไฟซึ่งเป็นประตูสู่อีสาน และในบริเวณใกล้เคียงกันยังได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงราชวงศ์จักรีกับเมืองแก่งคอยประวัติศาสตร์เมืองแก่งคอยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเมืองแก่งคอยเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นเมืองชุมทางรถไฟเหมาะแก่การขนย้ายผู้คนและสัมภาระอีกด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

เทศบาลเมืองแก่งคอย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล