สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สุพรรณบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

สุพรรณบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 49/1 ถนนไร่ฝ้าย รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

0 3552 6211, 0 3552 6212

0 3552 6213

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

10:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 299 บาท เด็ก 149 บาท ชาวต่างชาติ 499 บาท เด็กต่างชาติ 299 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับพ่อค้าประชาชนที่สนใจในประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย – จีน และเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ที่มีอายุครบ 20 ปี ใน พ.ศ. 2538 จึงได้ริเริ่มรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อออกแบบก่อสร้าง จัดแสดงนิทรรศการถาวร ลำดับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนที่ยาวนานกว่า 5,000 ปี ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาทบทวน เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันน่ายกย่องระหว่างไทย – จีน ให้รุ่งเรืองตลอดไป ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นอาคารทรงมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 135 เมตร สูง 35 เมตร กว้าง 18 เมตร โดยมีลักษณะเฉพาะตามความเชื่อของวัฒนธรรมจีนคือ ส่วนหน้าต้องเป็นอูฐ ตา เหมือนกระต่าย มีเขาของกวาง หู วัว ตัวของงู เกล็ดของปลา ขาของเสือ อุ้งเท้าของเหยี่ยว และสีของลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ พอเราเข้าไปภายใน มีการจัดเป็นห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์อารยธรรมของชาวจีน ความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยทั้งหมดดำเนินเรื่องผ่านการจัดแสดงนิทรรศการการใช้สื่อจัดแสดงอันทันสมัย เช่น ภาพยนตร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แสง เสียง หุ่นจำลองการจำลองเหตุการณ์และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยพร้อมป้ายและคำบรรยาย 3 ภาษา แบ่งเป็นห้อง ๆ จำนวนมาก โดยมีชื่อเรียกในแต่ละห้องแตกต่างกันไป ได้แก่ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องเทพนิยาย (กำเนิดโลก) ห้องเทพนิยาย (กำเนิดมนุษย์) ห้องตำนาน (เสินหนง) ห้องตำนาน (ปฐมกษัตริย์) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องรับฝากของ ห้องจำหน่ายหนังสือ ของที่ระลึก และห้องเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และเป็นแหล่งการเรียนรู้พร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงอีกด้วย ยังไม่หมดเพียงแค่มังกรสีทองขนาดใหญ่ ยังมีในส่วนของศาลากลางน้ำ 7 ชั้น สูง 27 เมตร กว้าง 14 เมตร เก๋งจีนป้ายร้อยแซ่ศาลาวรรณคดีไซอิ๋ว ศาลฮกลกซิ่ว ศาลาเปาบุ้นจิ้น และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล