1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. ลพบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์

พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์

ลพบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดเชิงท่า ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

0 3661 8388

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ดีที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยวัดและชุมชน นับวันเราจะมีโอกาสได้เห็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและโบราณวัตถุหายาก ยากขึ้นทุกวัน พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 ตามดำริของพระครูโสภณธรรมรัต (อาศรม มฺมทีโป) เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า จัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า ทางศาสนา ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดและของส่วนตัวของท่านพระครูโสภณธรรมรัตและการจัดแสดงศิลปกรรมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์นั้นได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และสำเร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. 2544 ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจากหลายฝ่ายที่เคารพระครูโสภณธรรมรัต โดยการรวบรวมวัตถุที่มีอยู่ในวัดเชิงท่า ซึ่งได้มาจาก 2 แหล่ง คือ สมบัติของวัดเชิงท่าอยู่เดิมแล้ว และอีกส่วนคือสมบัติส่วนตัวของพระครูโสภณธรรมรัตที่ท่านได้สะสมไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้เปิดให้ผู้คนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนับแต่นั้นเป็นต้นมา ภายในพิพิธภัณฑ์นั้น จะมีเรื่องราวของประวัติวัดเชิงท่า ซึ่งจัดแสดงโดยใช้ภาพถ่ายสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในวัด รวมทั้งภาพถ่ายของอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า มีการจัดแสดงเรื่องพระสงฆ์ ด้วยการนำเสนอชีวประวัติพระครูโสภณธรรมรัต ผู้เป็นพระสงค์ที่ได้อุทิศตนต่อพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต และอีกมุมหนึ่งได้จัดแสดงของสะสมของท่านด้วย ทั้งยังมีโบราณวัตถุที่หายากให้ได้ชม อาทิ คัมภีร์ใบลาน ต่อมาก็เป็นส่วนที่จัดแสดงเรื่องพระธรรม ซึ่งเราจะเห็นพระคัมภีร์ พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ของพระคัมภีร์ เช่น ผ้าห่อคัมภีร์ และมีการจัดแสดงเรื่องพระพุทธเจ้า ที่มีพระพุทธรูป ภาพพระบฎาชาดกเรื่องพระเวสสันดร อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดเชิงท่า รวมทั้งนำพระพุทธรูปและพระพิมพ์ของพระครูโสภณธรรมรัตมาจัดแสดงด้วย และสุดท้ายจะได้เห็นการจัดแสดงเรื่องพระศรีอาริเมตไตรย ซึ่งเป็นอนาคตพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมอีกด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และได้เห็นวัตถุโบราณที่หาได้ยาก

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล