ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 108/22 หมู่ 4 ถนนศรีสรรเพชญ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

0 3524 6076-7

0 3524 6078

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ได้มีการดัดแปลงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าสูง 3 ชั้น เป็นรูปคล้ายตัว (T) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 ให้กลายมาเป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา โดยภายนอกยังคงรูปแบบเดิมไว้ และบริเวณด้านหน้าของอาคาร ก็มีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณด้านใน จะพบกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว สำหรับชั้นที่ 2 เป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ โซนอยุธยา มรดกโลก จัดแสดงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ผังเมืองอยุธยาทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและปัจจุบัน โซนท่องเที่ยวเมืองอยุธยา โซนศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นห้องที่จัดแสดงภาพจำลองของวัดวาอารามและพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานี และแสดงภาพกรุเครื่องทองที่พบภายในวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา หรือเข้าชมวีดีทัศน์แนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัดได้อีกด้วย และยังมีเรื่องราวแสดงถึง วิถีชาวกรุงเก่าอารยธรรมชาวน้ำ มีการแสดงรูปเรือในแบบต่าง ๆ และยังมีโซนที่จัดแสดงบรรยากาศตลาดบกและตลาดน้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงร้านขายกาแฟและร้านขายของชำให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความเป็นอยุธยาอย่างแท้จริง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

สำนักงานททท.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล