สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 108/22 หมู่ 4 ถนนศรีสรรเพชญ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

0 3524 6076-7

0 3524 6078

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ได้มีการดัดแปลงศาลากลางจังหวัดหลังเก่าสูง 3 ชั้น เป็นรูปคล้ายตัว (T) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 ให้กลายมาเป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา โดยภายนอกยังคงรูปแบบเดิมไว้ และบริเวณด้านหน้าของอาคาร ก็มีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณด้านใน จะพบกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว สำหรับชั้นที่ 2 เป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ โซนอยุธยา มรดกโลก จัดแสดงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ผังเมืองอยุธยาทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและปัจจุบัน โซนท่องเที่ยวเมืองอยุธยา โซนศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นห้องที่จัดแสดงภาพจำลองของวัดวาอารามและพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานี และแสดงภาพกรุเครื่องทองที่พบภายในวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา หรือเข้าชมวีดีทัศน์แนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัดได้อีกด้วย และยังมีเรื่องราวแสดงถึง วิถีชาวกรุงเก่าอารยธรรมชาวน้ำ มีการแสดงรูปเรือในแบบต่าง ๆ และยังมีโซนที่จัดแสดงบรรยากาศตลาดบกและตลาดน้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงร้านขายกาแฟและร้านขายของชำให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความเป็นอยุธยาอย่างแท้จริง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

สำนักงานททท.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล