หมู่บ้านญี่ปุ่น

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

0 3524 4340, 0 2251 5852

www.thai-japanasso.or.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 20:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ ราคา 50 บาท เด็ก 20 บาท

ประวัติความเป็นมา

ย้อนกลับไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ ณ ขณะนั้นได้มีการค้าขายกับชาวต่างชาติหลายชาติมาก รวมทั้งค้าขายกับชาวญี่ปุ่น โดยสินค้าที่พ่อค้าสำเภาญี่ปุ่นซื้อจากไทยได้แก่ ไม้ฝาง สินค้าของป่า เช่น ไม้กฤษณา หนังกวาง หนังปลาฉลาม หนังวัว เป็นต้น ส่วนสินค้าที่กรุงศรีอยุธยาซื้อจากญี่ปุ่นได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองแดง ขวด ยาหม้อ ตะเกียง กระดาษ รวมทั้งอาหารแห้งสำหรับชนชั้นสูง หูปลาฉลาม ปลาแห้ง สาหร่าย เกาลัด เหล้า และใบชา จนกระทั่งได้มีกลุ่มชาวญี่ปุ่นมาตั้งหลักแหล่งในกรุงศรีอยุธยาบริเวณรอบนอกเกาะเมืองเป็นชุมชนราว 1,000 – 1,500 คน ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินไทยแล้ว ทำให้มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนต้องมีหัวหน้าปกครองในกลุ่มเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งที่ชื่อว่านากามาซะ ยามาดะ และแล้วเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ออกญาเสนาภิมุข เจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น รับราชการในเวลาต่อมา จนกระทั่งเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2173 เขาถึงแก่กรรมและหมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาก็ถูกเผาทำลาย และแล้วสมาคมไทย – ญี่ปุ่น ก็ได้จัดสร้างหมู่บ้านญี่ปุ่นแห่งนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็นอนุสรณ์แห่งหมู่บ้านญี่ปุ่นเดิมนั่นเอง จึงทำให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นและรู้ความมีตัวตนของหมู่บ้านนี้อย่างแท้จริง ภายในอาคาร มีการแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็นหลายส่วน อาทิ ห้องวีดีทัศน์ นำเสนอภาพรวมของพระนครศรีอยุธยา โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ทั้งไทยและญี่ปุ่น แผนที่เดินเรือมายังกรุงศรีอยุธยา แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศความรุ่งเรืองของพระนครศรีอยุธยา จากอดีตสู่ปัจจุบัน ห้องจัดแสดงที่จำลองใต้ท้องเรือขนสินค้านำเข้าและส่งออกในสมัยอยุธยา เช่น ไม้กฤษณา หนังกวาง หนังปลาฉลาม หนังวัว หนังกระเบน และดินปืน เป็นต้น เรื่องราวของชุมชนชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการเข้ามาในอยุธยา ศาสนา และเกร็ดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยชนชาตินั้นๆ เรื่องราวของชุมชนชาวญี่ปุ่นในพระนครศรีอยุธยา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาของคนญี่ปุ่นในอยุธยา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ ศาสนา รวมทั้งการลดจำนวนของชาวญี่ปุ่น ซึ่งสืบเนื่องจากการปิดประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของแอนิเมชั่นลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น แสดงด้วยตารางลำดับเหตุการณ์เปรียบเทียบเหตุการณ์โลก ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 คราวตั้งอาณาจักรอยุธยาถึงปัจจุบันห้อง e-book และเรือโบราณจำลอง จัดแสดงแบบจำลองเรือโบราณที่มีหลักฐานว่าเข้ามาติดต่อกับพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีสวนและศาลาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนที่จัดแบ่งรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงวิถีชีวิตและชาวญี่ปุ่นที่ได้เคยมีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสยามประเทศ

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล