1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. พระนครศรีอยุธยา   >  
  7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดวังปลา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดวังปลา

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290

0 3536 6252 – 4 (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)

0 3536 6092

www.dtam.moph.go.th

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการเข้าชมวังปลา (มีกล่องรับบริจาคสำหรับค่าอาหารสัตว์น้ำตามศรัทธา) แต่ต้องเสียค่าเข้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ริเริ่มขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ตำบลช้างใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมุ่งฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกร ซึ่งส่วนหนึ่งของศูนย์ศิลปาชีพได้ถูกจัดให้เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดวังปลา อันเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสร้างถวายเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เมื่อเดินเข้าด้านในวังปลา ก็จะเจอกับมีตู้กระจกขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีขนาดความจุประมาณ 1,400 ตัน ผนังโดยรอบบุด้วยกระจกใส ทำทางลาดเอียงจากผิวน้ำสู่ก้นถัง ซึ่งจะทำให้เราสามารถเห็นทัศนียภาพจากผิวน้ำถึงก้นถังได้เต็มตา ส่วนอีกตู้หนึ่ง จะมีขนาดเล็กกว่า เป็นรูปทรงกลมขนาดความจุประมาณ 600 ตัน ผนังโดยรอบเป็นกระจก ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทย และบริเวณผนังอาคาร ก็ยังประดับด้วยตู้ปลาขนาดเล็กอีกมากมาย ให้เราได้เดินชมเพลิน ๆ ซึ่งเป็นอีกจุด ที่สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับโลกใต้น้ำดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดแสดงเรื่องราวของเครื่องมือประมงพื้นเมืองนานาชนิด และภาพเขียนปลาไทยพร้อมคำบรรยายให้เราได้ชมเพิ่มเติม และยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะอีกส่วนหนึ่งของอาคารจัดแสดง ยังได้มีการจัดให้เป็นจุดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลทั้งในรูปของภาพและเนื้อหาการบรรยาย สำหรับผู้เข้าชมและบุคคลทั่วไปด้วย แถมท้ายด้วยบริเวณจัดแสดงสวนนก ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่วนนี้จะเป็นส่วนของสวนนกที่ได้รวบรวมพันธุ์นกหลากหลายชนิดเอาไว้ด้วยกัน ภายในกรงขนาดใหญ่ 2 กรง ซึ่งมีนักอาศัยอยู่มากกว่า 30 ชนิด ทั้งนกที่พบได้ในท้องถิ่นและนกที่จัดเป็นชนิดหาชมยาก พร้อมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติใกล้ๆ กัน ก็ยังมีกรงของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ให้ชมไปด้วยกันอย่างเพลิดเพลิน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล