หออัครศิลปิน

ปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนเลียบคลองห้า คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี

www.culture.go.th/subculture8, www.facebook.com/artist.hall

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

09:30 - 16:00

ประวัติความเป็นมา

ในฐานะที่เราเป็นคนไทย เมื่อมีสถานที่ที่รวมพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็น “อัครศิลปิน” และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” เราเองก็ควรไปชมให้เห็นเป็นบุญตาสักครั้ง เพราะทุกเรื่องราวจะถูกจัดเป็น นิทรรศการถาวรที่ครองหัวใจคนไทยตลอดกาล หออัครศิลปิน ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นสถานที่แสดงผลงานอันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในหออัครศิลปินได้แบ่งเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 6 ห้อง คือ ห้องนิทรรศการวิศิษฏศิลปิน ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับชั้นที่ 2 และ 3 คือ ห้องนิทรรศการอัครสิลปิน ซึ่งเป็นห้องที่จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ รวมถึงจัดแสดงผลงานจิตรกรรฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ขององค์ “อัครศิลปิน” ไว้เป็นจำนวนมากและจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี รวมทั้งได้นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบดนตรี 3 มิติ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภายในห้องนิทรรศการมีการจัดแสดงรายชื่อของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์พร้อมลายเซ็นของทุกคน และยังจัดแสดงประวัติ ผลงาน ที่ทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ต่อมาคือ ห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีแผ่นป้ายพร้อมลายเซ็นของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ รวมถึงมีการจัดแสดงประวัติ ผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมของศิลปินแห่งชาติพร้อมทั้งมีห้องสมุด ที่รวบรวมผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง มีป้ายรายชื่อพร้อมลายเซ็นต์ของศิลปินแห่งชาติ ภายในห้องนิทรรศการนี้ มีการจำลองบรรยากาศของโรงละครและโรงภาพยนตร์ 3 มิติ สำหรับฉายภาพยนตร์ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ มีห้องคาราโอเกะสำหรับฝึกขับร้องบทเพลงยอดนิยมของศิลปินแห่งชาติ ทั้งยังมีเวทีการแสดงประกอบแสงสีเสียงสำหรับใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ หากมาในรอบที่มีการฉายภาพยนตร์ในห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 20 ที่นั่ง ก็ห้ามพลาด และยังมีห้องคาราโอเกะกับเขาอีกด้วย เรียกว่าจัดเต็มทั้งด้านความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ผสมผสานไว้ในหออัครศิลปินได้อย่างลงตัว

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล