สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. ปทุมธานี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46 – 48 ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

0 2529 2212 – 13

0 2529 2214

www.wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

09:30 - 15:30

ประวัติความเป็นมา

ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ยามที่เราเข้ามาด้านในนั้น พื้นที่ที่เห็นนั้นกว้างขวาง และถูกเติมเต็มไปด้วยสีเขียวของแปลงนารวมทั้งสวนผักผลไม้ทดลอง พื้นที่หลายๆ ส่วนของพิพิธภัณฑ์ฯ ยังคงอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมของภูมิทัศน์ชีวิตชนบท เรื่องราวความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ ในหลวงทรงครอง สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และในหลวงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 และถูกจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนเพื่อดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา อาคารต่าง ๆ จัดแสดงให้ได้ชม อาทิ “อาคารพัฒนาที่ดิน” ซึ่งจัดแสดงข้อมูลและหุ่นจำลองของสิ่งมีชีวิต สภาพลักษณะใต้ดิน ตัวอย่างลักษณะที่ดิน 4 ภูมิภาคอุปกรณ์การสำรวจที่ดิน สหกรณ์ตามทฤษฎีใหม่ “อาคารทรัพยากรป่าไม้” ซึ่งจัดแสดงภาพจำลองป่าชนิดต่าง ๆ สภาพถ้ำ สัตว์ป่า อุปกรณ์ป้องกันไฟป่า เครื่องมือในการทำไม้ การทำป่าไม้ในอดีต ชีวประวัติสืบ นาคะเสถียร และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ข้อมูลแนะนำอุทยานแห่งชาติ “อาคารการประมง” ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวกิจการประมงน้ำเค็ม น้ำจืด และระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ “อาคารระบบนิเวศ” ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าทะเล การเลี้ยงหอยแบบต่าง ๆ ระบบนิเวศป่าชายเลน การทำนากุ้งแบบปิด สัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ อาทิ จระเข้ ตะพาบน้ำ หมู่บ้านชาวประมง รวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผลิตภายในประเทศไทย “อาคารการปศุสัตว์” ซึ่งจัดแสดงข้อมูลและหุ่นจำลองเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ และวิวัฒนาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การจัดการเลี้ยงดู โรคและการป้องกันรักษา สัตว์เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนประเพณีเกี่ยวกับสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมซึ่งในแต่ละอาคารที่ยังมีโซนย่อย ๆ ให้ได้ชมอีกมากมาย ตามที่เราอยากรู้ นอกจากนี้ยังมีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีจำนวน 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นการจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตแห่งสังคมไทยและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับงานพัฒนาการเกษตร ด้านชลประทาน แสดงภาพเขื่อนต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศไทยส่วนชั้น 2 นำเสนอเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งมีห้องสมุดที่ให้เราเข้าไปเลือกยืมหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ คือ สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0-2629-8983-6 โทรสาร 0-2629-8984

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล