สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. นนทบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

นนทบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และฝึกอบรม (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

0 2951 0319, 02951 0292

www.dtam.noph.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม แต่กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

อาคารพิพิธภัณฑ์สีขาว เป็นอาคารแบบทรงไทยประยุกต์ โดยใช้ชื่อว่า เรือนหมอเพ็ญนภา จนมาเป็นเรื่องราวของสถาบันการแพทย์แผนไทย จากเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้การแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยขึ้น ภายในมีการจัดนิทรรศการโดยเป็นห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องพระ ไภษัชยคุรุไวทูรยประภา ซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องอบรมครูการแพทย์แผนไทย เป็นห้องที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อในครูผู้ประสิทธิ์วิชา รวมถึงแสดงตัวอย่างพิธีไหว้ครูของแพทย์แผนไทย ห้องวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย ซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น การใช้สมุนไพรรักษาโรค จักรวาลกับชีวิต ธาตุทั้ง 4 ธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น และยังมีห้องการนวดไทย ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการนวด ภูมิปัญญาประยุกต์การเรียนรู้จากธรรมชาติ มีห้องอาหารไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับเป็นการแนะนำให้รู้จักกับวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทยทั้ง 4 ภาค และห้องสุดท้ายคือ หอยา จัดแสดงถึงวิวัฒนาการในการปรุงยาและเครื่องยาต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความรู้ในด้านอื่นๆ ให้ศึกษาตามความสนใจอีกมากมายให้เราได้เลือกชม และจากตัวพิพิธภัณฑ์ลงไปชั้นที่หนึ่งของอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ ขายอาหารเพื่อสุขภาพและมีห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ยาดม ยาทา ลูกอม สบู่ ยาสระผม ในบริเวณเดียวกันจะเห็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ห้องตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ห้องอบสมุนไพร ห้องนวด มีบริการนวดรักษา แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกกันก่อน ซึ่งมีทั้งนวดรักษา นวดสุขภาพ นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพรอีกด้วย นอกจากนี้ส่วนชั้นใต้ดินของอาคารยังมีห้องประชุม ห้องสมุด ศูนย์จำหน่ายหนังสือของโครงการพัฒนาต่าง ๆ และบริเวณด้านนอกอาคาร ยังมีเขามอ ซึ่งจำลองมาจากวัดโพธิ์ บนเขามอคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนขนาดเท่าคนจริงจัดแสดง 25 ท่าและปลูกสมุนไพรที่เป็นยาต่าง ๆ ไว้บนเขาด้วย ส่วนภายในเขามอ ยังมีไฮไลท์อีกทีก็คือ ถ้ำฤาษีเขามอหรือถ้ำครูแผนไทยและยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปฤาษีดัดตนในท่าต่าง ๆ รอบๆ และยังมีต้นไม้สมุนไพรที่ติดตั้งระบบสัญญาณเมื่อกดปุ่ม ต้นไม้ก็จะพูดบอกข้อมูลรายละเอียดได้ ส่วนบริเวณรอบ ๆ อาคาร ยังแวดล้อมด้วยสวนสมุนไพรที่ปลูกไว้นับพันชนิด และถ้าใครสนใจเรียนการแพทย์แผนโบราณหรือการนวดตัว นวดเท้า ก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ (นายแพทย์ 9) สังกัด กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล