พฤกษาดุริยางค์

นครปฐม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2525 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

0 2800 2525 ต่อ 511, 333

www.music.mahidol.ac.th/th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม ในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ประวัติความเป็นมา

พฤกษาดุริยางค์ อยู่ติดกับอาคารห้องซ้อมดนตรีใหม่ของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บนพื้นที่รวม 10 ไร่ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง วัตถุประสงค์ที่ทำโครงการนี้ขึ้นว่า เพราะเสียงดนตรีนั้นเกิดจากไม้ ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเครื่องดนตรีสากล รวมไปถึงเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ ดังนั้น การสร้างสวนแห่งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียน นักศึกษา และสังคมได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของไม้ที่นำมาทำเครื่องดนตรี โดยพื้นที่ของส่วนนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นพื้นที่ในการปลูกสวนป่า และพื้นที่ในการสร้างอาคารเรียนดนตรี ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ท่ามกลางสวนป่าที่นำมาทำเครื่องดนตรีและยังคำนึงถึงคนพิการ ด้วยการทำพื้นที่ในพฤกษาดุริยางค์ ให้มีทางเดินที่กว้างขนาด 2 เมตร แล้วปูพื้นคอนกรีตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ที่จะเข้าชมสวนและการแสดงดนตรีได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย บริเวณด้านใน ซึ่งเป็นสถานที่จะรวบรวมพันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรีประมาณ 1,500 ต้น นอกจากปลูกเป็นป่าตามที่ว่าแล้วยังจะเป็นแหล่งศึกษาสังคมและวัฒนธรรมที่พึ่งพิงไม้จากธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของไม้ที่นำมาทำเครื่องดนตรี ตั้งแต่ยังเป็นต้น ตลอดจนการเก็บรักษาดูแลต้นไม้ และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนและประวัติศาสตร์ชนชาติ สำหรับไม้ที่นำมาปลูกนั้นเป็นต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ทำเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นกระดังงาไทย ใช้ทำคันชัก ซอ ต้นจำปา ใช้ทำกลองชนิดต่าง ๆ ต้นไม้มะขาม ใช้ทำกลอง พิณ ขลุ่ย ไม้จามจุรี ทำรางระนาด กลองยาว กลองทัด กลองแขก และเปิงมาง และยังมีไม้ของต่างประเทศด้วย เช่น ไม้สน ใช้ทำไวโอลิน ทำกีตาร์ ไม้โอ๊ค ไม้เมเปิ้ล และไม้สปรู๊ค ใช้ทำไวโอลิน และใช้ทำชิ้นส่วนของเปียโน นอกจากนี้ยังมีปะติมากรรมหินอ่อนที่มีอยู่ 2 ชิ้นคือ การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ และแซกโซโฟน “บาริโทน” แซกโซโฟนประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐ์เป็นประติมากรรมหินอ่อน ตั้งอยู่ลานกว้างกลางป่า โดยมีตัวโน้ตที่พริ้วไหวออกมาจากลิ้นชัก ให้ความรู้สึกเหมือนมีเสียงเพลงขับกล่อมอยู่กลางแมกไม้ พรั่งพรูออกมาไม่รู้จบ ส่วนชิ้นที่ 2 เป็นหินอ่อนแกะสลักรูปพระเจนดุริยางค์นั่งสีเซลโลนั้น เป็นประติมากรรมสมัยใหม่ พระเจนดุริยางค์เป็นบรมครูดนตรีคนสำคัญของไทย และเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2426 – 2511 เป็นผู้เขียนตำราดนตรีสากลเล่มแรกของไทย และตำราการขับร้อง การมาที่พฤกษาดุริยางค์ นอกจากจะได้เสพรสชาติแห่งเสียงดนตรีท่ามกลางสวนสวยแล้ว ที่นี่ยังมีเรื่องราวพิเศษกับกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในทุก ๆ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำคือ ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะนิมนต์พระสงฆ์ 400 รูป ไปสวดมนต์ในป่าไม้ดนตรีให้คนมีโอกาสสัมผัสกับเสียงพระสวด ใช้พลังของเสียงและความเงียบของป่า เป็นฉากสร้างสีสรรค์ของชีวิตให้งดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงดนตรีในสวน และมีในส่วนของร้านอาหาร เปิดบริการให้กับคนที่มาฟังดนตรีอีกด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล