1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >  
  6. หนองคาย   >  
  7. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

หนองคาย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 หมู่ที่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

08 3459 4466

0 4241 5699

www.nongkhaiaquarium.com

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

09:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท เด็กคนละ 30 บาท นักเรียนนักศึกษา 30 บาท สำหรับเด็กที่สูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร ผู้พิการและพระสงฆ์ ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับว่าเป็นศูนย์รวบรวมและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งพันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำเค็ม และพันธุ์ไม้น้ำโดยเฉพาะพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขง เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำของภูมิภาคอีสานตอนบน และเพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ การประมง และระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ ในเขตภูมิภาคอีสานตอนบนนั่นเอง ที่นี้เราเข้าไปชมด้านในได้เลย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เน้นพันธุ์ปลาน้ำจืดทางอีสานและลุ่มแม่น้ำโขงเป็นพิเศษ และการออกแบบด้านในก็เสมือนเราลงมาเดินอยู่ในวังพญานาคใต้บาดาล โดยชั้นล่างก็จะเป็นโซนปลาสวยงาม ปลาโบราณปลาที่ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ ปลาเกร็ด ปลาที่มีอวัยวะหายใจพิเศษ ปลาหนัง และไฮไบท์ก็จะอยู่อุโมงค์ชมปลา อะควอเลี่ยมของที่นี่ นับว่าเป็นอะควอเลี่ยมช่วงเดียวที่ยาวที่สุดในเมืองไทย กับระยะทางประมาณ 34 เมตรที่ตกแต่งแบบเมืองบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญานาค ซึ่งด้านในมีพระธาตุกลางน้ำขำลอง และรูปปั้นพญานาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหนองคาย แล้วเหล่าบรรดาฝูงปลาก็แหวกว่ายอยู่รอบๆ พระธาตุและพญานาคนี้เพิ่งเคยเห็นการออกแบบอะควอเลี่ยมแบบนี้ ตื่นตาดีจริง ๆ ต่อมาขึ้นมาบริเวณชั้นสองก็จะเป็นโซนปลาทะเลมีพิษ ปลาทะเลน้ำลึก ปลาอาศัยแนวปะการัง สัตว์ทะเล ปลาน้ำกร่อย และปลาที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง เรียกว่าเต็มอิ่มกับปลา เราไม่ได้กินปลาแต่เต็มอิ่มกับการได้เห็นพวกมันแหวกว่าย โชว์ตัวให้เราได้เห็นกันอย่างง่ายๆ นั่นเอง และเมื่อเราดูปลากันจนครบ เดินมาเรื่อยๆ จนถึงบริเวณทางออกก็จะเจอกับบ่อปลาที่มีน้ำพรุพญานาค ได้ใจจริง ๆ ทุกอย่างชั่งเป็นการออกแบบที่อิงกับสัญลักษณ์จังหวัดเห็นแบบนี้แล้ว ยิ่งรู้สึกชื่นชอบกับการรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวหนองคายจริง ๆ

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล