ห้องภาพเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารห้องภาพเมืองสุรินทร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 65 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

0 4451 8786

www.oknation.net/blog/surinsamosorn, http://suringallery.blogspot.com

วันและเวลาทำการ

พุธ - เสาร์

10:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ห้องภาพเมืองสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักสุรินทร์สโมสร โดยมีที่มาจากการจัดงานภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองสุรินทร์ ของสำนักสุรินทร์สโมสร จำนวน 21 ครั้ง ตลอดช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สำนักสุรินทร์สโมสรเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ที่ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองสุรินทร์ในอดีต ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคำบอกเล่า ส่วนใหญ่แล้วในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเมืองสุรินทร์แล้ว ยังมีการจัดงานเสวนาเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ในอดีต โดยเชิญผู้อาวุโสหลากหลายอาชีพมาบอกเล่าประสบการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก หลังจากนั้น สำนักสุรินทร์สโมสรได้จัดงานภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ ขึ้นอีกหลายครั้ง ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา อาคารห้องรับรองพิเศษของสถานีรถไฟ ตลอดจนวัดวาอารามต่าง ๆ โดยเปลี่ยนหัวข้อการเสวนาไปตามสถานที่จัดงาน ต่อมาได้มีการใช้อาคารด้านหน้ามหาวิทยาลัยจัดเป็นห้องภาพเมืองสุรินทร์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองสุรินทร์ในอดีต ห้องภาพเล็ก ๆ แต่เปี่ยมไปด้วยภาพเล่า ที่ต่างพากันพยายามเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์ผ่านสายตาช่างภาพมากหน้าหลายตา ที่พยายามจะรวบรวมทั้งภาพเก่าและภาพใหม่ให้คงอยู่คู่เมืองสุรินทร์และไม่ให้สูญหายไปจากความทรงจำของใครหลาย ๆ คน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล