สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


พิพิธภัณฑ์เล่นได้

เชียงราย

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หน้าวัดป่าแดด หมู่ 3 บ้านป่าแดด ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180

08 9999 8537, 0 5370 8070

0 5370 8070

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เกิดจากการทำงานร่วมกันกับชุมชนและนักพัฒนาสังคม (กลุ่มคนเฒ่าคนแก่) ที่นำความรู้ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุออกมาถ่ายทอดสู่การเชื่อมโยงในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “ของเล่นพื้นบ้าน” จนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางข้อมูลที่ทางกลุ่มฯ ได้รับคำแนะนำ คำสอนและบทเรียนในการทำงานตลอดระยะเวลา 8 ปีเต็ม จนขยายความรู้ในมิติใหม่ เป็นของเล่นที่มีความหมายมากกว่า และทั้งหมดถูกจัดวางเพื่อความเหมาะสมของชุมชน คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจ ระดมทุนติดต่อประสานงาน เพื่อความฝัน และความตั้งใจ ระดมเพื่อนพ้องน้องพี่ ใช้เวลากว่า 6 ปีในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ให้สำเร็จได้ตามโครงการ โดยได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สร้างอาคารให้ 1 หลัง ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนมอบที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศ ทุกวัย เป็นแบบอย่างในการขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งภายในก็จะมีเรื่องราวของวิถีชีวิตคนพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี เกี่ยวกับการเล่น มีของเล่นที่ทำจากไม้ให้ได้ลองสัมผัสมีของเล่นพื้นเมือง ทำจากไม้ไผ่ ภูมิปัญญา รวมทั้งมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์พื้นบ้านกับของเล่น รวมทั้งธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับของเล่น โบราณวัตถุเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องไม้ เครื่องดนตรี เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร เครื่องจักสาน หนังสือ ภาพถ่าย งานศิลปะ สิ่งของจำลองและของที่ทำเทียมขึ้นมา ผ่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยมาต้อนรับลูก ๆ หลาน ๆ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แสนอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการจัดแสดงภายในมีลักษณะเป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลในชุมชนเส้นทางการท่องเที่ยว และบ้านที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ส่วนจำหน่ายของพิพิธภัณฑ์ก็มีลักษณะเป็นเหมือนหน้าร้านของชุมชนที่เอาสินค้าตัวอย่างมาฝากจำหน่าย เป็นรายได้และเป็นทุนเพื่อการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอีกด้วย

วัตถุจัดแสดง

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล