สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. แพร่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

แพร่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงแรมภราดร เลขที่ 177 ถนนยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

0 5451 1177, 0 5451 1059

0 5452 2340

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เรือนไม้สีฟ้าอ่อนตัดสีขาวสองชั้น ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่โบราณที่มีความสวยงาม และยังคงสภาพที่ดีอยู่ เราย้อนเวลากลับไปประมาณปี พ.ศ. 2484 – 2488 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งตอนนั้นกองทัพญี่ปุ่นที่เรืองอำนาจ ได้เข้ามายึดครองประเทศไทย และดินแดนส่วนใหญ่ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ รัฐบาลไทยสมัยนั้นจำต้องให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการลงนาม กติกาสัญญาเป็นพันธมิตร แต่คนไทยกลุ่มหนึ่งทั้งในและต่างประเทศได้รวมพลังก่อเกิด “เสรีไทย” ขึ้น โดยมีเสรีไทยแกนนำร่วมกับชาวบ้านสมัยนั้น เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการกู้ชาติ นับเป็นเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่ชาวจังหวัดแพร่ได้มีส่วนร่วมให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตการณ์กระทั่งเวลาผ่านไป จนเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น เพื่อคงความหลังเอาไว้ ภายในพิพิธภัณฑ์จะบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าวีระชนคนกล้าเมืองแพร่ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การจำลองลูกระเบิดที่ใช้ในสงคราม และยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญในขบวนการเสรีไทย เครื่องมืออุปกรณ์ที่เสรีไทยใช้ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการจำลองวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของเหล่าวีระชนคนกล้าในป่าอีกด้วย นอกจากนี้เรายังได้รู้จักที่มาที่ไปของคำว่า เมืองแพร่ แห่ระเบิดที่มีคนชอบพูดถึงเวลาบอกว่าเราจะไปเที่ยวจังหวัดแพร่ นั่นก็คือ เมื่อหลังสงครามสิ้นสุดลงมีระเบิดหลายลูกตกลงที่เมืองแพร่ ชาวบ้านเห็นจึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญถอดชนวนออกและแห่ระเบิดไปถวายวัดเพื่อใช้เป็นระฆังนั่นเอง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณภุชงค์ กันทาธรรม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล