สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. แพร่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

แพร่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) เลขที่ 33 ถนนคุ้มเดิม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

0 5451 1048

0 5451 1048

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:00 - 20:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ย้อนเล่าเรื่องราวของสถานที่เก่าแก่นี้ ซึ่งเดิมเป็นของบริษัทอีสเอเชียติคจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้รับสัมปทานทำไม้สักบริเวณริมแม่น้ำยมในสมัยรัชกาลที่ 5 อาคารเหล่านี้ใช้เป็นที่ทำการ ที่พักผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เมื่อหมดสัมปทานไปทางภาครัฐจึงได้เป็นโรงเรียนป่าไม้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สักในปี พ.ศ. 2541 นั่นเอง โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 เป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น ชั้นล่างมีเซฟทำด้วยปูนสำหรับเก็บทรัพย์สินของบริษัทอีสท์เอเชียติก ได้รับการซ่อมแซมโดยเทศบาลเมืองแพร่เมื่อปี 2545 ในอาคารนี้มีห้องเพดานใต้หลังคาเป็นห้องโถงกว้าง หลังที่ 2 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สูง 2 ชั้น แบบไทยผสมยุโรป เดิมใช้เป็นที่ทำการของบริษัทอีสท์เอเชียติก และเมื่อปี 2541 ได้ใช้ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สัก ส่วนชั้นล่างเป็นสำนักงานของส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทำไม้ที่ 3 (ภาคเหนือ) และหลังสุดท้าย เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สูง 2 ชั้น ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแพร่เก่า ชั้นบนมีระเบียงขนาดใหญ่ และมีหน้าต่างโดยรอบตัวอาคาร ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยบริเวณชั้นล่างเป็นห้องโถง และมีเตาผิงภายในห้องอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมจัดแสดงภาพ ประวัติการทำไม้ และอุปกรณ์ทำไม้ในอดีต รวบรวมตัวอย่างไม้ชนิดต่าง ๆ รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวิชิตมารหรือหลวงพ่อเศียรขาดอีกด้วย พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล