1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. พะเยา   >  
  7. พิพิธภัณฑ์อู่เต็งมง (วัดนันตาราม)

พิพิธภัณฑ์อู่เต็งมง (วัดนันตาราม)

พะเยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 1 หมู่ 13 บ้านทุ่งบานเย็น หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

0 5445 1636, 0 5445 4014

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:00 - 18:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

วัดแห่งนี้มีวิหารไม้สัก ทรงไทยใหญ่แบบพม่า ความสวยงามเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าวัด ซึ่งทำจากไม้สักแท้ใหญ่มาก พอเดินเข้าไปถึงวิหาร เมื่อมองขึ้นบริเวณหลังคาเมื่อมองขึ้นไปก็จะพบกับแป้นเกล็ดทรงเจตมุข และต้องเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา พิพิธภัณฑ์อู่เต็มมง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังองค์พระประธาน ก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาศิลปะวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ อันมีคุณค่าที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ รวมถึงที่มีผู้บริโภคให้ โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณพระวิหารไม้ มาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพราะผู้คนและนักท่องเที่ยวจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และได้มาสัมผัสศิลปะวัตถุต่าง ๆ เมื่อมาไหว้พระที่วัดแห่งนี้ และสิ่งที่เราเห็นภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ พระเครื่องพิมพ์เก่าแก่นับร้อยองค์ คัมภีร์พระไตรปิฎก เงินตราสกุลต่าง ๆ ในสมัยโบราณและอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนมากจะเป็นของไทยใหญ่ ภายในวิหารมีศิลปะการแกะสลัก ศิลปะการวาดเขียน และเมื่อมองบนเพดานวิหารก็จะพบกับศิลปะแบบพม่าอีกด้วย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

วัดนันตาราม พระครูปริยัติธุราทร เจ้าอาวาสวัดนันตาราม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล