สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. พะเยา   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

พะเยา

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 51 ถนนวัดลี หมู่ 2 เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000

0 5443 1835, 08 9636 7194

www.watleephayao.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 15:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เมื่อเดินเข้าสู่วัดลี ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา สิ่งแรกที่ตาของเราสัมผัสก็คือพระธาตุเจ้าวัดลี พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ที่สวยงาม พระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ และเมื่อเข้าไปภายในอาคารศาลากลางการเปรียญของวัดลี ก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะโบราณวัตถุภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองพะเยา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลังเก็บโบราณวัตถุของจังหวัดพะเยา จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้น เกิดขึ้นได้ เพราะว่า ท่านพระครูอนุรักษ์บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองพะเยาและได้เก็บสะสมอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนมาก มาเป็นเวลากว่า 50 ปี แต่แล้วก็ไม่ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพราะว่า ไม่มีงบประมาณ แต่แล้วเวลาผ่านไปกว่า 8 ปี จึงได้พิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าแห่งนี้จึงเปิดอย่างเป็นทางการ ภายในพิพิธภัณฑ์ เราจะโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ สำหรับส่วนแรกทีเราเห็นและชอบมากที่สุดก็คือ คลังเก็บโบราณวัตถุกึ่งจัดแสดง ซึ่งมีโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้มากมายโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาภาคเหนือ อาทิเช่น เตาเวียงกาหลง เตาอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เตาสุโขทัย เตาจังหวัดพะเยา เครื่องถ้วยจีน พระพุทธรูปหินทราย และประติมากรรมหินทรายต่าง ๆ เช่น เศียรพระ องค์พระพุทธรูปชำรุด ประติมากรรมหินทรายรูปช้างและส่วนประกอบสถาปัตยกรรมโบราณ และภายในคลังยังเก็บของใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองพะเยาไว้อีกด้วย ต่อมาก็เป็นส่วนจัดแสดงพระพุทธรูปหินทรายปางต่าง ๆ ศิลปะสกุลช่างพะเยาที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย และจะได้พบกับพระพุทธรูปหินทรายวัดติโลกอาราม (องค์จริงอีกด้วย) ซึ่งถูกขุดพบได้ที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อายุในสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ทั้งยังมีพระสำริดและศิลาจารึกอักษรฝักขามอีกมากมาย ที่บอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตให้ได้รับรู้ถึงความเป็นมาของพะเยาได้เป็นอย่างดี และที่พลาดไม่ได้ก็คือ ส่วนที่จัดแสดงของใช้ในชีวิตประจำวันที่พระครูอนุรักษ์บุรานันท์เก็บรวบรวมไว้ มีเป็นจำนวนมากและหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องใช้ในการทำการเกษตร และเครื่องมือดักสัตว์ เครื่องใช้ในการทอผ้า เครื่องใช้ทั่วไปในครัวเรือน อาวุธ เครื่องดนตรี ของใช้ร่วมสมัย นอกจากนี้ ก่อนที่กลับบ้านก็ไม่ลืมไปชมพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยา ซึ่งอยู่ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือ ขององค์พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ มีความสูงประมาณ 2.30 เมตร หน้าตักกว้าง 1.90 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ที่สุดในวัดลี และมีความเก่าแก่อยู่คู่กับวัดลีมาช้านาน โดยมีลักษณ์เด่นคือ เป็นศิลปะสกุลช่างพะเยาที่มีความสวยงาม มีพระพักตร์ที่อิ่มเอิบ มีลายผ้าจีวรผาดบริเวณหน้าตักซ้าย พระเศียรเป็นลายตารางซึ่งเป็นศิลปะสกุลช่างพะเยาที่หาชมได้ยาก พระเมาลีเป็นเปลวรัศมีที่กว้างใหญ่ นั่งบนฐานราบ หรือฐานเขียง ปางมารวิชัย ที่ตั้งตระหง่านเป็นที่น่าเลื่อมใสอยู่ภายในวัด

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล