สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

เชียงใหม่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านเวียงท่ากาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

0 5348 1176, 08 9835 1648

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

โดยไม่เสียค่าเข้าชมและในกรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ ให้ทำจดหมายขออนุญาตแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วัน

ประวัติความเป็นมา

เดินทางมาถึงเชียงใหม่ทั้งที นอกจากเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเวียงที่น่าสนใจไม่แพ้กันอยู่ นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา โดยวางผังเวียงที่มีน้ำล้อมรอบ ให้เราได้เต็มอิ่มกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและได้สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นล้านนาได้อย่างเพลิดเพลิน ความสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ที่เรื่องราวเบื้องหลัง ซึ่งมีข้อมูลมาเล่ากล่าวให้ฟังถึงเวียงท่ากาน ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ในประวัติศาสตร์ โดยในเอกสารเรียกว่า เวียงพันนาทะการ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 500  700 เมตร มีกำแพงเมือง 2 ชั้น คูเมืองชั้นเดียว กว้างประมาณ 8 – 10 เมตร อยู่ระหว่างกำแพงเมือง ปัจจุบันเหลือสภาพแนวคูเมือง คันดินให้เห็น 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศใต้ เวียงท่ากานมีประวัติความเป็นมาปรากฏในเอกสารตำนานมูลศาสนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ พงศาวดารโยนก มีเรื่องราวเกี่ยวกับปรัมปราคติในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนากับการเสด็จมาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานในเวียงท่ากาน มีมาตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ตรงกับสมัยหริภุญไชย หรือก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ และยุคสร้างบ้านแปงเมืองต่อเนื่องมาในสมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 – 22 จวบจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีกลุ่มโบราณสถานที่ยังหลงเหลือให้เห็นเป็นกลุ่มใหญ่ที่สำคัญ ๆ อยู่ 6 กลุ่ม และยังปรากฏเนินโบราณสถานนอกเมืองด้านทศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับเขตบ้านต้นกอกอีกหลายเนิน ในปีงบประมาณ 2531 หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่ ได้ทำการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์โบราณสถานกลางเมือง 2 องค์ และเจดีย์ทรงกลมแบบองค์เรือนธาตุอีก 1 องค์ ได้พบหลักฐานประเภทโบราณวัตถุจำนวนมาก จึงได้สร้างอาคารศูนย์ข้อมูลขึ้นในบริเวณนี้ พร้อมกับห้องคลังเก็บโบราณวัตถุที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดี เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของเวียงท่ากาน ให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากร และดำเนินงานโดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อ.ส.ม.ศ.) เวียงท่ากาน และ อบต.บ้านกลางนั่นเอง และเมื่อเราเข้าไปในตัวอาคารที่มีชั้นเดียว ที่มีเพียงชั้นเดียวนั่น เพราะต้องการเคารพโบราณสถาน คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัดพลังงาน โดยเน้นใช้ช่างและวัสดุท้องถิ่นเป็นหลัก ด้านในก็จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน โดยส่วนที่ 1 เป็นอาคารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสำนักงานห้องรับรอง โถงต้อนรับ และร้านขายของที่ระลึก และส่วนที่ 2 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์หลัก 1 หลัง อาคารพิพิธภัณฑ์ย่อย 2 หลัง อาคารเก็บของและลานวัฒนธรรม รวมถึงนิทรรศการกลางแจ้งอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าท้องถิ่นของชุมชน ที่เราสามารถเลือกซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ โอกาสหน้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่ อย่าลืมแวะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตกาลได้ที่เวียงท่ากาน โดยไม่ลืมว่า เราควรเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์และชื่นชมโบราณสถานที่ และโบราณวัตถุที่มีในประเทศอย่างเต็มใจ

แผนที่

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณวุฒิกุล มณีดวงฤทธิ์ ผู้ดูแลประจำศุนย์ฯสังกัดสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ และผู้ดูแลโดยกลุ่ม อ.ส.ม.ศ.เวียงท่ากาน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล