สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. ภูเก็ต   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กระทู้

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กระทู้

ภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ม.5 ถ.สายกระทู้ – เกาะแก้ว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120

076-321-134

http://www.kathutin.com

วันและเวลาทำการ

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะตำบลกระทู้ ซึ่งในอดีตมีการทำเหมืองแร่เกือบทุกพื้นที่ และยังเหลือร่องรอยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลกระทู้ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เพื่อจัดแสดงประวัติวิวัฒนาการ และวิถีชีวิตของชาวเหมืองแร่ ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูเก็ตและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง รวมถึงแร่ หิน และสิ่งต่างๆ ที่มีการขุดพบในเหมืองแร่เพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้ชีวิตชาวเหมืองในอดีตและสามารถเล่าต่อสู่รุ่นลูกหลานได้ต่อไป มาที่นี่ต้องดู! เบี้ย (เปลือกหอย) สมัยอยุธยา ซึ่งเป็นหอยที่หายากมาก โดยในสมัยนั้น 1 เสี้ยว แลกได้ 800 เบี้ย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล