1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. พัทลุง   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ วัดสุนทราวาส

พิพิธภัณฑ์ วัดสุนทราวาส

พัทลุง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ปันแต ควนขนุน พัทลุง 93150

081-738-2379

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม *กรณีส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ขออนุญาต ต้องแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน

ประวัติความเป็นมา

วัดสุนทราวาสเป็นวัดเก่าแก่ลำดับที่ 3 ของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อวัดปลายนา หรือชายนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวสุนทรา หรือวัดสุนทราตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี เป็นวัดสังกัดมหานิกาย มีเจ้าอาวาสปกครองวัดจนถึงปัจจุบัน 23 รูป และสำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาสแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระครูสุนทรานุกูล อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 22 เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของวัด เช่นหม้อต้มกรักของพระอุดมปิฎก ไหโบราณซึ่งมีผู้ถวายมาพร้อมกับทัพสัมภาระ พระทรงเครื่อง และเครื่องใช้ที่ชาวบ้านถวายวัด รวมถึงอาวุธและกระดูกสัตว์บูชา จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง มาที่นี่ต้องดู! พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องศิปละรัตนโกสินทร์ ซึ่งหล่อมาจากทองเหลือง มีการคาดว่าได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ไม่ทราบว่าพระองค์ใด สันนิษฐานว่าพระราชทานเพื่อเป็นพุทธบูชาและศิริมงคลแต่วัดสุนทราวาส

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

อาจารย์จรูญ เทพเพชร อาจารย์โรงเรียนวัดสุนทราวาส

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล