1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. สตูล   >  
  7. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

สตูล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

318 ม.6 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

(074) 711-955

(074) 711-955

www.stw.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม *กรณีส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ขออนุญาต ต้องแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วัน

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นที่จัดแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2542 จึงได้สร้างอาคารหอศูนย์วัฒนธรรมขึ้น จากงบบริจาคของศิษย์เก่า ประชาชน ครู และนักเยน โดยจำลองจากรูปแบบอาคาร ‘เรือนรับรองเจ้าคุณเทศา’ ซึ่งเป็นอาคารเก่าของจังหวัดสตูล ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูล รวมถึงประวัติศาสตร์ ของสตูล และวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือการแพทย์แผน โบราณและแผนใหม่ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองสตูลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มาที่นี่ต้องดู! เสื้อเจ้าคุณเทศา ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทายาทได้บริจาค เพื่อจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

อาจารย์ชะอุ่ม พิศาลสินธุ์ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนสตูลวิทยา ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายมนัส ไชยศักดิ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล