1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. พังงา   >  
  7. ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพังงา

ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพังงา

พังงา

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตึก 2 ชั้น 2 เมืองพังงา พังงา 82000

(076) 412-065 ต่อ 108

(076) 411-579

http://www.deebuk.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 17:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม * กรณีส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ขออนุญาต ต้องแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วัน)

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เดิมทีมีเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์ และหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ เป็นเลขาฯ ศูนย์วัฒนธรรม แต่หลังจากมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจึงขึ้นกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้นมา โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพังงา ตลอดจนภูมิปัญญา ผลงานศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต และมีการจัดแบ่งเรื่องราวตามประเภทวัตถุ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องจักรสาน เครื่องไม้ เงินตรา โลหะ เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มาที่นี่ต้องดู! กูบช้าง เครื่องจักรสานสำหรับเป็นที่นั่งบนหลังช้าง อายุกว่า 100 ปี และ ใท้ เครื่องโลหะสำหรับร่อนแร่ อายุกว่า 80 ปี

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายนิรสชัย เที่ยงตัน ครู ค.ศ. 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล