1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ประจวบคีรีขันธ์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดนาห้วย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดนาห้วย

ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมปราณบุรี วัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77160

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม * การเข้าชม ต้องติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า หรือเข้ามาติดต่อกับหลวงพ่อที่วัด ทุกวันในเวลา 09.00 น. – 17.00 น. * กรณีส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ขออนุญาต ต้องแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน

ประวัติความเป็นมา

วัดนาห้วย เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่ชมชนมา ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีอายุรวม 200 ปี จึงยังเห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ประเพณี ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาห้วยเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันของชุมชนกับวัด ในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีในชุมชน โดยมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่ทางเจ้าอาวาสวัดให้มอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์ และวัตถุเก่าแก่ที่ชาวบ้านได้นำมามอบให้ รวมถึงนิทรรศการชีวประวัติ เจ้าอาวาสวัดนาห้วยองค์ก่อนถึง 10 องค์ ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายและของใช้ ประวัติและวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์เมืองปราณบุรี เครื่องปั้นดินเผา โอ่งโบราณ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เงินตรา คันฉ่อง และเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมา มาที่นี่ต้องดู! ตู้พระไตรปิฎกและพระไตรปิฎกเก่าแกที่ทางวัดเก็บไว้ และหินที่มีกระดูกแทรกอยู่ด้านใน ซึ่งชาวบ้านได้ขุดพบบนเขาสามร้อยยอด ซึ่งเป็นสิ่งแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณธนู ศิลปแท้ ประธานศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมและวัดนาห้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล