1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. ประจวบคีรีขันธ์   >  
  7. พิพิธภัณฑ์หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

พิพิธภัณฑ์หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

ประจวบคีรีขันธ์

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 60/1 ม.5 ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170

08-1868-2022

www.aerdi.ku.ac.th/department/sithiporn/webpage/index.thm

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม *กรณีขอเข้าชมวันเสาร์ – อาทิตย์ กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ประวัติความเป็นมา

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร คือนักบุกเบิกการเกษตร ผู้อุทิศชีวิตเพื่อเกษตรกรรมและเกษตรกรไทย อย่างแท้จริง โดยพระองค์ได้ทรงทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมขึ้นที่ฟาร์มบางเบิด เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นทางเลือกสำหรับอาชีพของชนชั้นกลางรุ่นใหม่ ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้ตกเป็นราชพัสดุ ให้เกษตรกรเช่าใช้จนถึงปี 2532 ก่อนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอพื้นที่ฟาร์มบางเบิดมาใช้ประโยชน์เพื่อจัดตั้งสถานีวิจัยทางการเกษตร ในปี 2534 และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานฟื้นฟูผลงานและเผยแพร่เกียรติยศของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร โดยมีการจัดแสดงชีวประวัติของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร และหม่อมศรีพรหมา รวมถึงประวัติการจัดตั้งสถานีวิจัยสิทธิพร กฤดากร และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการกสิกรรม และการพัฒนาสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรด้วย มาที่นี่ต้องดู! เหรียญรางวัลแมกไซไซ ของมูลนิธิรามอนแมกไซไซ ซึ่งได้มอบแก่หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2510 และของใช้ส่วนตัวของหม่อมเจ้าสิทธิพร และหม่อมศรีพรหมา ผู้เป็นภริยา ที่แสดงถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของท่านทั้งสองได้เป็นอย่างดี

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาวลลิตา น้ำเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล