1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. เพชรบุรี   >  
  7. ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร

ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร

เพชรบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร ชั้น 3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนดอนไก่เตี้ยเดิม) ถนนดำเนินเกษม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

(032) 424-324

(032) 424-325

http://www.intranet.m-culture.go.th/phetchaburl

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

งานสกุลช่างเมืองเพชรนั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเพชรบุรี ที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดและการสืบสานสู่งานช่างทุกสาขาและด้วยคุณค่าและลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้สนใจ โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชีวประวัติบุคคลที่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง และเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา รวมถึงผลงานศิลปะของคนเมืองเพชร เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้คงไว้ซึ่งวิถีอันดีงามด้วย มาที่นี่ต้องดู! ปูนปั้นพระพิฆเนศวร์ ที่แสดงความละเอียดอ่อนทางงานศิลป์ของช่างเมืองเพชรไว้ได้อย่างงดงาม

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล