1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กำแพงเพชร   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย)

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย)

กำแพงเพชร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

104/5 ถ.ปิ่นดำริห์ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

(055) 722-342

(055) 722-342

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 10 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดสร้างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลอสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางด้านข้อมูลเบื้องต้น ประวัติศาสตร์ และเชิงประจักษ์ แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจและเกิดจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม และพันธุ์ไม้โบราณของบไทย โดยเฉพาะสวนด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยกว่า 100 สายพันธุ์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร อย่างแท้จริง มาที่นี่ต้องดู! สายพันธุ์กล้วยกว่า 100 สายพันธุ์ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแท้จริง

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล